Opleidingen details ZuidZorg afd JGZ

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Richtlijnen caroussel (ID nummer: 367858)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten35-9-2019 t/m 4-9-2020

Er worden 4 richtlijnen behandeld:

 

Locaties

Datum: 5 september 2019

Tijd: 14.00-17.00 uur

Locatie: De Zorgboog, Roessel 3 Bakel

 

Datum: 24 september 2019

Tijd: 18.30-21.30 uur

Locatie: ZuidZorg, De Run 5601 Veldhoven


 

Mediaopvoeding

Bespreking van NJI richtlijn mediaopvoeding en toolbox

Sprekers: Sanne Lathouwers, jeugdverpleegkundige van De Zorgboog en Sophie van Dierendonck, jeugdverpleegkundige van ZuidZorg

 

Medisch handelen 

Communicatie 40%

Samenwerken 

Kennis en wetenschap 

Maatschappelijk handelen en preventie 40%

Organisatie en financiering

Professionaliteit en kwaliteit 20%

 

Inhoud:

Bespreking van NJI richtlijn mediaopvoeding en toolbox

 

Leerdoelen:

JGZ-professionals hebben kennis van de mogelijke negatieve en positieve effecten van mediagebruik op jonge kinderen.

JGZ-professionals kunnen de opvoedvraag van ouders over mediaopvoeding van hun jonge kind signaleren

JGZ-professionals zijn op de hoogte van de toolbox mediaopvoeding

JGZ-professionals kennen de Mediadiamant en weten deze toe te passen

 

Doelgroep: jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en jeugdartsen.

 

Overgewicht

Bespreking van de NCJ richtlijn Overgewicht (2012)

Sprekers: Jesse Rijks, jeugdarts i.o. ZuidZorg en Tamar Beerens, verpleegkundig specialist ZuidZorg

 

Medisch handelen 40%

Communicatie 

Samenwerken 

Kennis en wetenschap 

Maatschappelijk handelen en preventie 40%

Organisatie en financiering

Professionaliteit en kwaliteit 20%

 

Inhoud:

Bespreking van de NCJ richtlijn Overgewicht (2012)

Het aantal kinderen met overgewicht (evenals de mate van overgewicht) in Nederland neemt toe; tevens komt overgewicht op steeds jongere leeftijd voor. Dat overgewicht kan leiden tot (ernstige) gezondheidsproblemen is bekend. Om gezondheidswinst te behalen bij kinderen is er veel belang bij het vroeg signaleren en starten van een interventie.


 

Leerdoelen:

JGZ-professionals hebben kennis hoe overgewicht te signaleren.

JGZ-professionals weten wanneer ze kinderen kunnen verwijzen en het belang van de verwijzing op te volgen

JGZ-professionals weten welke interventies op welk moment toe te passen

JGZ-professionals kunnen anticiperende voorlichting geven en weten hoe ze ouders kunnen ondersteunen in een gedragsverandering

 

Doelgroep: jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en jeugdartsen.

 

Prematuren nazorg

Bespreken van de NCJ richtlijn Vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen (2013)

Sprekers: Ida van der Lee, jeugdverpleegkundige ZuidZorg en Chantal Hartman, jeugdarts ZuidZorg/Daniëlle de Coo, jeugdarts en arts M&G ZuidZorg 

 

Medisch handelen 

Communicatie 

Samenwerken 40%

Kennis en wetenschap 

Maatschappelijk handelen en preventie 40%

Organisatie en financiering

Professionaliteit en kwaliteit 20%

 

Inhoud:

Bespreken van de NCJ richtlijn Vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen (2013)

 

Leerdoelen:

JGZ-professionals kennen het belang van samenwerking en afstemming in de zorgketen

JGZ-professionals zijn op de hoogte van de gevolgen van vroeggeboorte/SGA geboren kinderen

JGZ-professionals zijn op de hoogte hoe Van wiechen Ontwikkelingsonderzoek en groeicurves te interpreteren

 

Doelgroep: jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en jeugdartsen.

 

Taalontwikkeling

Bespreken van de nieuwe richtlijn taalontwikkeling (2018)

Sprekers: Stephanie Erkenbosch, jeugdverpleegkundige en Catherine van Engen, jeugdarts i.o/Rachel Janssen, jeugdarts en arts M&G i.o.

 

Medisch handelen 

Communicatie 20%

Samenwerken 40%

Kennis en wetenschap 

Maatschappelijk handelen en preventie 40%

Organisatie en financiering

Professionaliteit en kwaliteit 20%

 

Inhoud:

Bespreken van de nieuwe richtlijn taalontwikkeling (2018)

 

Leerdoelen:

JGZ-professionals hebben kennis van de normale en afwijkende taalontwikkeling 

JGZ-professionals zijn op de hoogte van factoren die het risico op het ontwikkelen van een taalachterstand kunnen beïnvloeden 

JGZ-professionals gebruikt de communicatie kenmerken van het Van Wiechenonderzoek om de taalontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 - tot 4 jaar te volgen en taalachterstand te signaleren

JGZ-professionals beoordeelt de taalontwikkeling gestandaardiseerd en weet wanneer te verwijzen of te begeleiden

JGZ-professionals weet welke adviezen aan ouders te geven om de taalontwikkeling te stimuleren


Doelgroep: jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en jeu

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)KNMG-GAIA
Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)KNMG-GAIA
JeugdverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Workshop
 
0
LocatieVeldhoven (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Scholing verpleegkundig specialistenTijd
Richtlijnencaroussel318:30 - 21:30
Richtlijnencaroussel318:30 - 21:30

LocatieBakel (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Scholing verpleegkundig specialistenTijd
Richtlijnencaroussel314:00 - 17:00
Richtlijnencaroussel314:00 - 17:00

JGZ 0-4 thuiszorgorganisatie regio Zuidoost Brabant die geaccrediteerde bijscholing voor jeugdartsen wil aanbieden.

De Run 5601
5504 DK
Veldhoven
0402949742
Selecteer een bestand aub.