Opleidingen details Therapeutisch Centrum GGZ

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (ID nummer: 367817)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Basiscursus - contacturen10010-1-2020 t/m 9-1-2021

Deze basiscursus Cognitieve Gedragstherapie is bestemd voor psychologen en orthopedagogen die cognitief gedragstherapeut willen worden of meer kennis willen vergaren op het gebied van cognitief gedragstherapeutische behandelingen. Accreditatie voor deze cursus is bij de VGCt aangevraagd. Indien wenselijk en zinvol zal ook accreditatie aangevraagd worden bij andere verenigingen.
Het uiteindelijke doel is dat de cursist aan het eind van de basiscursus in staat is om cognitieve gedragstherapieën van ‘gemiddelde zwaarte’ onder supervisie naar behoren uit te kunnen voeren. De leerdoelen voor deze cursus (door de VGCt geformuleerd) zijn als volgt, na afloop van de basiscursus:
- heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
- kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
- kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
- kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
- kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven.
- kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;
- kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis, een cliënt met ASS, een cliënt met ADHD en een cliënt met ODD.
- kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
10
14
ja
2250
101,25
toetsing en evaluatie
ISO
NVT
Hoofdniveau
CGt Basiscursus volledig
Tijd9:30 - 17:00
LocatieEmmeloord (NL) (Toon kaart)

https://www.therapeutisch-centrum.nl/

Nagelerweg 5
8304AB
Emmeloord
0683860680
Selecteer een bestand aub.