Opleidingen details Praktijk voor Psychotherapie Mayke de Klerk

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vroegtijdige herkenning en behandeling van dissociatieve stoornissen bij kinderen en adolescenten (ID nummer: 367772)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
ELP herregistratie623-11-2019 t/m 22-5-2021

Dissociatieve problematiek is in de hulpverlening al decennia lang een lastig thema, zowel qua diagnostiek als behandeling. Zelfs erkenning van de problematiek op zich is soms nog een probleem. Dit hangt vaak samen met de symptomatologie zelf: de onderliggende problematiek wordt hierdoor weinig zicht- en voelbaar, zelfs niet voor de cliënt zelf. En aangezien er vaak sprake is van ernstige onderliggende problematiek, zeker bij een diagnose als de Dissociatieve Identiteitsstoornis, beweegt de hulpverlener onbewust en onbedoeld vaak mee in de afweer, en voelt en ziet óók niet wat er onderliggend speelt. Ook de neiging van de samenleving om het ernstigste geweld jegens kinderen en volwassenen te willen ontkennen speelt hierin een rol.

Gevolg is dat volwassen cliënten met DIS doorgaans een lange toch door de hulpverlening maken, voordat de juiste diagnose wordt gesteld en de onderliggende problematiek kan worden gezien en bewerkt. Zeker wanneer er ook nog sprake blijkt van zeer ernstig geweld zoals geritualiseerd seksueel misbruik, betreft dat vervolgens nog een complex en langdurig traject, nadat iemand al jarenlang, vaak vanaf de kindertijd, in een soms vreselijke situatie gevangen zat.

Het is dus ook van groot belang om dissociatieve stoornissen eerder, dus bij kinderen en jeugdigen, te gaan herkennen, zeker ook als het om de diagnose Dissociatieve Identiteitsstoornis gaat. Dan kan een kind eerder worden bevrijd uit een destructieve situatie en middels passende behandeling een lange weg door de hulpverlening  worden bespaard. Echter juist bij kinderen en jeugdigen is dit herkennen van de problematiek om meerdere redenen vaak extra moeilijk.

Doel van dit symposium is dan ook de kennis en inzicht te vergroten over dissociatieve problematiek bij kinderen en jeugdigen, opdat dit eerder wordt herkend en er vervolgens adequate hulp kan worden geboden. Ook zal, zoals steeds bij de symposia van het Alternatief Beraad (onze nieuwe naam: Kenniscentrum TGG (transgenerationeel georganiseerd geweld)), aandacht worden besteed aan een van de ernstigste vormen van misbruik en geweld: geritualiseerd misbruik. 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
EMDR ConsultantEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR TrainerEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3
academici en HBO-ers
Symposium
 Verdiepend
50
200
ja
€ 195,- (professionals, vroegboekkorting tot 15 augustus € 175,-), € 85,- voor studenten en andere belangstellenden (beperkt aantal gereduceerde plaatsen)
6
0
0
Geen toetsing, wel evaluatie
Geen
Hoofdniveau
Jeugd
Volwassenen
Overig
Tijd09:30 - 17:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenHotel Wientjes, bij het station

Eigen praktijk als klinisch psycholoog - psychotherapeut

Aanvraag namens/als deelnemer aan Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld, www.kenniscentrumtgg.org . (Voorheen Stichting Alternatief Beraad (www.alternatiefberaad.nl))

Jupiterplein 3
7771 XT
Hardenberg
0523-723039
Selecteer een bestand aub.