Opleidingen details HumanTotalCare BV - my-academy

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cursus Privacyrecht (ID nummer: 367763)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk4,51-10-2019 t/m 30-9-2020

Bij deze cursus worden de volgende leerdoelen gehanteerd:

Inzicht in en kennis van de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in het bijzonder in relatie tot de arbodienstverlening.

Kennis m.b.t. welke vragen aan een verzuimende werknemer mogen worden gesteld.

Kennis m.b.t. het eigen-regie model van de werkgever; wat is het wel en wat niet.

Kennis over wat in (maatwerk)contracten aan de orde dient te komen.

Kennis over de relatie met verzuimverzekeringen.

Informatie-uitwisseling met de curatieve sector.

Verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens.

Overdracht medisch dossier aan andere bedrijfsarts/arbodienstverlener.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)KNMG-GAIA
Register Maatschappelijk werkRegisterplein
 
Ja
 Maatschappelijk werk
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenBedrijfsgebondenBedrijfsmaatschappelijk Werk
Tijd9:30 - 13:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd12:45 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd12:45 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

HumanTotalCare is de holding voor de arbodiensten HumanCapitalCare, ArboNed en Mensely. my-academy is het interne opleidingscentrum voor alle professionals van HumanTotalCare en biedt een breed scala van opleidingen en trainingen aan op het gebied van arbeid en gezondheid etc.

Zwarte Woud 10
3524 SJ
Utrecht
Postbus 85091
3508 AB
Utrecht
06-51758413
Selecteer een bestand aub.