Opleidingen details Congress Care

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

NVvK Najaarscongres Pubers (ID nummer: 367726)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen punten voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Vakinhoudelijke scholing41-11-2019 t/m 31-10-2020

Een mondzorgverlener vraagt zich wel eens af hoe hij of zij een puber wél
kan bereiken met een belangrijke boodschap. In de tandartspraktijk kan het
gedrag van pubers frustreren en goede mondzorg belemmeren.
Kenmerkend aan pubers is hun manier van denken en communiceren.
Door het ontwikkelingsstadium van hun brein zijn pubers impulsief, maar
ook creatief. Ze stellen eerder korte dan lange termijn doelen. Hun gedrag
kan onverschillig overkomen, terwijl pubers juist zeer (zelf)bewust zijn.
Hun visie en focus liggen niet altijd op een lijn met die van volwassenen,
zoals ouders of mondzorgverleners.
Pubers zijn een kwetsbare groep patiënten. Verdieping in hun biologische,
sociale en tandheelkundige ontwikkeling kan u veel handvatten geven om
deze doelgroep in uw praktijk enthousiaste mondzorg te verlenen.
Tijdens het congres zal aandacht besteed worden aan de neurologische
ontwikkeling en communicatie van pubers. Aan de vatbaarheid voor
verslaving, met de (tandheelkundige) gevolgen en de invloed van armoede
op (mond)gezondheid.
Een specifi eke groep zijn de pubers met een stoornis in het autisme
spectrum. Hun bijzondere wijze van informatieverwerking en
omgangsvormen kunnen een grote invloed hebben op het cariësproces.
Qua tandheelkundige onderwerpen zullen de gebitsslijtage en
kaakgewrichtsproblematiek behandeld worden, waarbij zowel de preventie,
als de mogelijkheden en moment van ingrijpen uitgelicht worden.

Beroepsgroep
Kwaliteitsregister mondhygiënisten (KRM)
Dr. Aletta Smits-de Loef, onderzoeker en docent, Amsterdam & Hogeschool Utrecht, De Loef Training en Advies
Prof. dr. Reinout Wiers, hoogleraar ontwikkelingspsychologie, UVA, Amsterdam
Dr. Stanimira Sparreboom-Kalaykova, tandarts-gnatholoog, Radboudumc, Nijmegen
Drs. Anneke Eenhoorn, senior psychotherapeut, GZ-psycholoog en klinisch psycholoog, ’s-Heerenloo
Dr. Rianne Reijs, jeugdarts, Envida en GGD Zuid Limburg, Maastricht
100
275
Kosten deelname t/m 2 oktober 2019 vanaf 3 oktober 209
Lid NVvK EUR 275 EUR 400
Niet lid EUR 350 EUR 475
Mondhygiënist EUR 305 EUR 430
KIO EUR 225 EUR 350
Voltijdstudent EUR 125 EUR 175
Aspirant lid EUR 335 EUR 460
Hoofdniveau
Pedodontologie (kindertandheelkunde)
Orthodontie
Mondhygiëne
Tijd09:00 - 17:00
LocatieSoest (NL) (Toon kaart)

congresorganisatiebureau

Europalaan 16
5232 BC
's-Hertogenbosch
Postbus 440
5201 AK
's-Hertogenbosch
(073) 690 14 15
Selecteer een bestand aub.