Opleidingen details Stichting Geriant

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Samen beslissen (ID nummer: 367641)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing Cluster138-10-2019 t/m 7-10-2020

Doelstelling en resultaten

Het doel van het project is de integratie van gedeelde besluitvorming in de professionele houding en het handelen van medewerkers van Geriant. Dat betekent:

De cliënt en mantelzorger een actieve rol geven in de besluitvorming;

Goed naar cliënt en mantelzorger luisteren en hun wensen en waarden in kaart brengen;

Cliënt en mantelzorger goed informeren over de mogelijkheden en opties bij de verschillende keuzes waar ze voor komen te staan tijdens het ziekteproces;

Cliënt en mantelzorger ondersteunen en coachen bij het nemen van beslissingen.

Om dit te bereiken is in ieder geval nodig dat:

Zorgverleners in staat zijn om het gesprek met de cliënt en mantelzorger aan te gaan volgens de principes van de gedeelde besluitvorming

Informatiemateriaal zodanig is vormgegeven dat het cliënten en mantelzorgers in staat stelt om goed geïnformeerd beslissingen te nemen

Het behandelplan een behulpzaam instrument is voor cliënt, mantelzorger en hulpverlener in het ziekteproces en de hulpverlening.

(Meerdaagse) Nascholing
0
Tijd09:00 - 12:00
LocatieAlkmaar (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDocenten: Jorien Harting, Stefanie Eigenraam en Anneke Bouman

Tijd11:00 - 14:00
LocatieDen Helder (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDocenten: Tanja Zevenbergen en Charlotte Marees

Tijd11:00 - 14:00
LocatieDen Helder (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDocenten: Tanja Zevenbergen en Charlotte Marees

Tijd13:00 - 16:00
LocatieAlkmaar (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDocenten: Stefanie Eigenraam, Anneke Bouman en Jorien Harting

Tijd13:00 - 16:00
LocatieHoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDocenten: T. Moras en G. Berkhout

Tijd13:00 - 16:00
LocatieHoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDocenten: T. Moras en G. Berkhout

Tijd09:00 - 12:00
LocatieHeerhugowaard (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDocenten: Debbie Brink en Tineke Dijk

Tijd09:00 - 12:00
LocatieHeerhugowaard (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDocenten: Debbie Brink en Tineke Dijk

Tijd09:00 - 12:00
LocatieDen Helder (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDocenten: C. Marees en T. Zevenbergen

Tijd09:00 - 12:30
LocatieAlkmaar (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendocenten: J. Harting, A. Bouman en S. Eigenraam

Geriant stelt zich ten doel mensen met dementie de mogelijkheid te bieden zolang mogelijk thuis te verblijven als verantwoord is. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende persoon met dementie als op de familieleden of andere naasten. Het omvat het hele proces vanaf verwij­zing door de huisarts tot aan de (mogelijke) opname in een verpleeg­huis. Kerntaken voor Geriant zijn diagnostiek, behan­deling en casemanage­ment. Daarvoor zijn er vier Geriant-teams actief in de regio Noord-Holland Noord die de ambulante hulpverlening voor hun rekening nemen. Deze teams, gevormd door casemanagers, specialisten ouderengeneeskunde en GZ-psychologen, dragen zorg voor de ambulante diagnostiek en begeleiding. De teams werken nauw samen met de Geriant–kliniek, een screenings­afdeling van zestien bedden- voor psychogeria­trische diagnostiek en behandeling van probleemgedrag. Naast ambulante hulpverlening ondersteunen de teams ook de zorgverlening voor bewoners met dementie in alle verzorgingshuizen in de regio. Geriant scholing en advies biedt informatie, scholing en voorlichting aan derden. Geriant heeft vestigingen in Den Helder, Heerhugowaard, Alkmaar en Hoorn.

Titanialaan 15a
1702 AZ
Heerhugowaard
072-5270390
Selecteer een bestand aub.