Opleidingen details GGZ inGeest

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus VGCT (ID nummer: 367638)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Basiscursus - contacturen7027-1-2020 t/m 26-1-2021

INLEIDING         

Deze cursus betreft het verdiepingsgedeelte van de  Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie van de VGCT (70 uur) en is speciaal ontworpen voor  basispsychologen (in opleiding tot GZ psycholoog)  in dienst bij GGZ inGeest. Het doel is de cursisten in staat te stellen om onder supervisie evidence- based cognitief gedragstherapeutische interventies uit te voeren. De cursus is opgezet conform de richtlijnen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en sluit aan op een  door de cursisten reeds eerder gevolgd inleidend gedeelte (30 uur, blended). Naast de 70 contacturen waaruit de cursus bestaat moet de cursist rekenen op 250 werkuren. Accreditatie is aangevraagd bij de VGCt. Na afronding van de cursus kunnen cursisten het aspirant lidmaatschap van de VGCt aanvragen.

 

ALGEMENE LEERDOELEN

Na afloop van de cursus:

kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen voor depressieve-, angst- en  dwangstoornissen, PTSS en somatische symptoomstoornissen. 

kan de cursist de kenmerken van de verschillende depressieve-, angst- en  dwangstoornissen, PTSS en somatische symptoomstoornissen beschrijven.

kan de cursist  op grond van wetenschappelijke inzichten vaststellen wat de meeste aangewezen behandeling is voor de patiënt.

kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren, een terugvalpreventieplan opstellen en afsluiten.

kan de cursist een adequate werkrelatie aangaan en onderhouden.

 

INHOUD

In dit verdiepingsdeel van de basiscursus wordt aandacht besteed aan de cognitief gedragstherapeutische behandeling voor verschillende stoornissen (depressieve-, angst- en  dwangstoornissen, PTSS, somatische symptoomstoornissen, en een negatief zelfbeeld. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van bestaande behandelprotocollen, maar de cursisten leren tevens een ‘behandeling op maat’ te maken, aansluitend bij de kennis die ze in het inleidende gedeelte hebben opgedaan. De volgende basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie  zullen aan bod komen: activeringstechnieken, registratieopdrachten, exposure (in vivo, interoceptief en imaginair),  responspreventie, zelfcontroleprocedures, socratische dialoog en cognitieve uitdaagtechnieken, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, contraconditionering en ontspanningsprocedures. Er zal tevens aandacht besteed worden aan de therapeutische relatie,  indicatie en contra-indicatiefactoren en aan prognostische variabelen.

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
5
14
ja
70
toetsing en evaluatie
Conform eisen VGCT
Bestand 
Programma.docx17 KB
Hoofdniveau
CGt Basis-verdiepingscrs
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

GGZ inGeest

Oldenaller 1
1081 HJ
Amsterdam
06 53984915
Selecteer een bestand aub.