Opleidingen details Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 5e editie (ID nummer: 367634)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliƫntondersteuners512-12-2019 t/m 11-12-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen512-12-2019 t/m 11-12-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO512-12-2019 t/m 11-12-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk512-12-2019 t/m 11-12-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden512-12-2019 t/m 11-12-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen512-12-2019 t/m 11-12-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker512-12-2019 t/m 11-12-2020

Bij de voorbereiding op hun toekomstige ouderrol, hebben mensen bepaalde verwachtingen bij hun toekomstige kindje. Maar wanneer dan blijkt dat hun kind een ernstige lichamelijke, verstandelijke en/of psychiatrische ziekte of beperking heeft, moeten die verwachtingen bijgesteld worden. Veelal betekent dat een proces van rouw en verdriet. 

Ouders zien de kinderen van vrienden en bekenden naar school gaan, een diploma halen, werk krijgen, trouwen en kinderen krijgen. Als dat er voor hun kind niet in zit, dan betekent dat steeds weer verdriet. Maar ook andere aspecten van hun leven veranderen vaak radicaal en moeten ook broertjes en zusjes van het zieke en/of beperkte kind leren omgaan met hun onmacht en verdriet.

In deze vijfde editie van het congres levend verlies - blijvend verdriet benaderen experts uit wetenschap en praktijk het onderwerp weer vanuit verschillende interessante en praktijkgerichte perspectieven. De centrale vraag daarbij is, hoe je als professional deze ouders en andere gezinsleden ondersteunt tijdens verlies en verdrietervaringen in relatie tot hun zorgintensieve kind, broer of zus.

Tijdens dit congres wordt kennis opgedaan over:

  • Begripsbepaling van levend verlies en blijvend verdriet 
  • Verlies- en verdrietervaringen verdeeld over verschillende levensfasen van kind en ouder
  • Start en beëindiging van zorgtaken
  • Normale versus complexe rouw en verschillen in begeleidingsmogelijkheden
  • Omgaan met beperkingen in sociaal-emotionele zin bij mensen met een (L)VB
  • Begeleiding van verlies- en verdrietervaringen bij mensen van niet-westerse afkomst
  • Ondersteuning van ‘brusjes’ groepen 
  • Begeleiding van verlies- en verdrietervaringen bij ouders
  • Omgaan met verlies- en verdrietervaringen bij mensen met een ASS
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Nee
 CliĆ«ntondersteuners
 Gezinshuisouders
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Psychodiagnostisch Werkenden
 Sociaal Agogen
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
Tijd10:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.

De Mandel 2a
6227 CS
Maastricht
043-2057962
Selecteer een bestand aub.