Opleidingen details De Waag Nederland

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

AR op Maat Jeugd en JoVo - basiscursus (ID nummer: 367620)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie19,59-10-2019 t/m 8-4-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 69-10-2019 t/m 8-4-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek2,59-10-2019 t/m 8-4-2021
K&J/OG opleiding - overige taken19-10-2019 t/m 8-4-2021

Agressie Regulatie op Maat voor Jeugd en Jongvolwassenen (ARopMaat Jeugd en JoVo) is een erkende behandelmethode voor jongeren met ernstige agressieproblematiek. De erkenning is afgegeven door de deelcommissie justitiële interventies van het NJI. De jeugdversie is erkend als goed onderbouwd, de jongvolwassenen versie als effectief volgens goede aanwijzingen (residentiële setting) en effectief volgens eerste aanwijzingen (ambulante versie). zie voor meer informatie www.justitieleinterventies.nl

ARopMaat is grotendeels een individuele behandeling die gebruik maakt van een cognitieve gedragsmatige aanpak en het structureel aanbieden van doe-oefeningen (dramatherapeutische technieken en aangepaste mindfulness oefeningen) waarbij continu aandacht is voor het motiveren. Voor het leveren van maatwerk wordt een set standaard en optionele modules aangeboden. De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en kan variëren van vier maanden tot maximaal 1,5 jaar. Een individuele sessie vindt minimaal eens per week plaats en duurt minimaal een uur. De intensiteit kan echter oplopen tot drie keer per week als het gaat om een (zeer) hoog recidiverisico. Enkele modules (Assertiviteit, Conflicthantering en Emoties de baas) kunnen ook in groepsverband worden aangeboden. Een groepsbijeenkomst duurt anderhalf uur.

De basisopleiding  ARopMaat Jeugd en JoVo voor behandelaren wordt gegeven door de hoofdontwikkelaar Dr. Larissa Hoogsteder (gedragswetenschapper / forensisch orthopedagoog en dramatherapeut) en jarenlange ervaring in het behandelen van jeugdigen. De opleiding heeft onder andere als doel om de kennis van de deelnemers te vergroten over hoe agressieproblematiek bij jongeren tot stand komt en welke werkzame elementen helpend zijn om de problematiek te verminderen. Deelnemers verkrijgen inzicht in de doelen en opzet van alle modules die onderdeel zijn van de methodiek en kunnen diverse oefeningen toepassen. Om te realiseren worden er oefeningen uitgelegd en/of gedemonstreerd (life en via filmfragmenten) en krijgen de deelnemers de opdracht om specifieke ervaringsgerichte oefening aan te bieden in rollenspel. Deelnemer krijgen dan feedback m.b.t. de uitvoering en tips. Verder heeft de opleiding als doel om de indicatiecriteria toe te kunnen passen. Om dit te realiseren wordt onder andere aan de hand van casuïstiek geoefend met het indiceren van de optionele modules.

Deelnemers zijn na afronding van deze opleiding in staat om de indicatiecriteria voor dit  behandelprogramma in de praktijk toe te passen en om met behulp van intervisie (eerste jaar elke twee weken, daarna maandelijks) ARopMaat steeds meer op een effectieve wijze uit te voeren, waarbij rekening wordt gehouden met de programma-integriteit.

Om de ARopMaat-opleiding voor Jeugd en JoVo te kunnen volgen dienen behandelaren voldoende kennis van en ervaring te hebben met cognitieve gedragstherapie. Verder is het nodig dat de deelnemer affiniteit heeft met de jongeren die externaliserende gedragsproblemen vertonen. De deelnemer heeft een functie waarin hij/zij individuele behandelingen aanbiedt, hierdoor is het mogelijk om te voldoen aan de vereiste caseload (3 jongeren per week). 

Meer informatie over ARopMaat Jeugd en JoVo
De ARopMaat is bedoeld voor jongeren met van 12 tot 16 jaar (jeugdversie) en 16 tot 24 jaar (jongvolwassenen) met ernstige agressieproblematiek en een IQ boven de 80. Het agressieve gedrag is zichtbaar op minimaal twee levensgebieden (gezin, school, vrije tijd) en kan instrumenteel of emotioneel van aard zijn of een combinatie van beide. Bij de doelgroep is sprake van (sterke trekken van) een oppositioneel-opstandige of een normoverschrijdende gedragsstoornis gecombineerd met een tekort aan executieve functies, waaronder een geringe impulscontrole en cognitieve vervormingen die leiden tot agressief gedrag. Bij de jeugdige is sprake van een matig, matig tot hoog of hoog recidiverisico op gewelddadig gedrag. De jeugdigen zijn vanwege hun delict- en/of probleemgedrag in aanraking gekomen met politie, de Raad voor Kinderbescherming, CJG / Jeugdzorg en/of er is sprake van (dreigend) schooluitval.

Het primaire doel van ARopMaat Jeugd en JoVo is tweeledig. Enerzijds gaat het om het verminderen of stoppen van agressief gedrag in het heden. Dit betekent dat de jeugdige minder agressieve gevoelens en gedachten ervaart en dat er minder conflicten plaatsvinden op verschillende leefgebieden (leefgroep, school/werk, gezin). Anderzijds dient de (kans op) recidive van gewelddadig gedrag in de toekomst te zijn verminderd.

academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
10 deelnemers
22 deelnemers
ja
19,5
Geen toetsing, wel evaluatie
De deelnemer heeft minimaal een academische opleiding gevolgd in de orthopedagogiek of psychologie. Een opleiding tot systeemtherapeut of vaktherapeut (dramatherapie) behoort ook tot de mogelijkheid. Om de ARopMaat-opleiding voor Jeugd en JoVo te kunnen volgen dient de deelnemer verder voldoende kennis van en ervaring te hebben met cognitieve gedragstherapie. Daarnaast is het nodig dat de deelnemer affiniteit heeft met jongeren die externaliserende gedragsproblemen vertonen. De deelnemer heeft tevens een functie waarin hij/zij individuele behandelingen aanbiedt, waardoor het mogelijk is om te voldoen aan de vereiste caseload (3 jongeren per week).
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen9 & 29 oktober 2020 trainingsdagen, 7 januari 2021 terugkomdag

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen25, 26 juni trainingsdagen en 25 september terugkomdag

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen17, 19 juni trainingsdagen, 20 november terugkomdag

Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainingsdata 5&6 februari en 2 juni 2020 (’terugkomdag’)

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainingsdata 5&6 februari en 9 september 2020 (’terugkomdag’) Terugkomdag is verzet van 2 juni naar 9 september ivm corona.

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenEr zullen na deze opleiding nog een of meer opleidingen worden verzorgd. Data zijn nog onbekend, zo ook de locatie.

Voor trainingen en symposia die de Waag voor medewerkers en externen organiseert wil ik voor de Waag een PE-online account aanvragen om accreditatieverzoeken in te kunnen dienen.
Voorheen werd dit binnen De Forensische Zorgspecialisten door Forum Educatief geregeld.
Nu dit bedrijfsonderdeel niet meer bestaat wil de Waag zelf de aanvragen doen.

Oudlaan 9
3515 GA
Utrecht
Postbus 1362
3500 BJ
Utrecht
030-2758297
Selecteer een bestand aub.