Opleidingen details Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Jaarlijks Congres - Professionele nabijheid - 3e editie (ID nummer: 367618)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliƫntondersteuners528-11-2019 t/m 27-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen528-11-2019 t/m 27-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO528-11-2019 t/m 27-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk528-11-2019 t/m 27-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden528-11-2019 t/m 27-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen528-11-2019 t/m 27-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker528-11-2019 t/m 27-11-2020

Het jaarlijks congres over professionele nabijheid staat dit keer in het teken van de dynamiek van het geven en nemen in de hulpverleningsrelatie.

Dit congres is bedoeld voor op hbo- en academisch opgeleide hulpverleners, die werken met hulpvragers in de jeugdzorg, de GGZ- en het LVB-domein. Het programma bestaat uit 3 plenaire lezingen en vier verschillende deelsessies, waarvan er twee gekozen kunnen worden.

Voor het aangaan van een constructieve hulpverleningsrelatie is het noodzakelijk dat mensen zich gezien en gehoord voelen en jou in je rol van professional vertrouwen. Ook weten we dat de kwaliteit van de werkrelatie tussen hulpvrager en hprofessional een belangrijke voorspeller is van het resultaat dat een hulpverleningstraject uiteindelijk zal opleveren. Voor een kwalitatief goede werkrelatie is een professionele grondhouding in combinatie met zorgzaam communiceren dan ook essentieel.

Maar op welke wijze kun je als professional optimaal functioneren? Hoe autonomie en veerkracht te vergroten? Hoe activerende gespreksvoering in te zetten en systematisch feedback te vragen? Wat is de kracht van zelfmanagement voor professionals? Hoe secudaire traumatisering te voorkomen?

Deze en andere relevante vragen zullen worden behandeld door experts uit wetenschap en praktijk die hun inzichten op een interactieve wijze delen met het publiek. 

Leerdoelen:

  • De relatie tussen professionele afstand en professionele nabijheid
  • Positieve psychologie als middel voor het creëren van nabijheid
  • De dunamiek van geven en nemen in een werkrelatie
  • Zorgvermijding en zorgverlamming
  • Motiverende en activerende gespreksvoering
  • Secundaire traumatisering en afstemming van het cognitief functioneringsniveau
  • Zelfzorg en zelfmanagement als basis voor goed hulpverlenerschap
Nee
 CliĆ«ntondersteuners
 Gezinshuisouders
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Psychodiagnostisch Werkenden
 Sociaal Agogen
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.

De Mandel 2a
6227 CS
Maastricht
043-2057962
Selecteer een bestand aub.