Opleidingen details Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Jaarlijks Congres - Externaliserend gedrag - 3e editie (ID nummer: 367616)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie521-11-2019 t/m 20-5-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 1,521-11-2019 t/m 20-5-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek0,521-11-2019 t/m 20-5-2021
K&J/OG opleiding - overige taken0,521-11-2019 t/m 20-5-2021

Het congres over externaliserend gedrag staat dit keer in het teken van het professioneel omgaan met gedragsproblemen.

Externaliserend gedrag, zoals schelden, schoppen en slaan is geen op zichzelf staand verschijnsel. Het komt ergens vandaan. Emotionele problemen liggen vrijwel altijd ten grondslag aan gedrag dat door de omgeving als hinderlijk of zelfs bedreigend wordt ervaren. Erkenning voor die onderliggende emoties is van enorm belang voor het helpen van kinderen, jongeren en volwassenen die gedragsproblemen laten zien. Tegelijkertijd is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de omgeving niet onnodig lijdt onder het acting-out gedrag van de persoon in kwestie. Je zult dus iets moeten met de emoties van de persoon die externaliserend gedrag laat zien, maar eveneens het gedrag zélf begrenzen. Te vaak wordt er echter alleen op het probleemgedrag gereageerd. Er wordt dan gedreigd, gestraft en gesanctioneerd. Door de daarmee gepaard gaande frustratie en de miskenning van de emoties die tot het probleemgedrag leidden, worden de problemen vaak (onbedoeld) verder aangewakkerd door ouders, maar ook door hulpverleners, begeleiders en leerkrachten. 

Op dit congres delen vooraanstaande experts uit wetenschap en praktijk hun inzichten en praktische adviezen ten aanzien van het omgaan met de gedragingen én emoties van kinderen en volwassenen met externaliserend gedrag. Daarbij wordt onder meer ook aandacht besteed aan mensen met een LVB, autisme. Het hanteren van externaliserend gedrag in het gezin en op school worden eveneens behandeld.

Leerdoelen:

  • Externaliserend probleemgedrag in de adolescentie 
  • De verschillen tussen externaliseren en internaliseren
  • De risicofactoren bij externaliseren: impulscontrole, persoonlijkheid en relaties
  • Wat het general aggression model is en wat het belang is van sociale informatie regulatie en hoe dit externaliserend gedrag kan verklaren en helpen hanteren
  • Wat je als hulpverlener wel en niet mag doen wanneer je onverhoopt fysiek moet ingrijpen bij iemand die externaliserend gedrag laat zien
  • Hoe je mensen met een licht verstandelijke beperking en externaliserend gedrag zowel intramuraal als ambulant kunt helpen
  • Hoe je externaliserend gedrag en de emoties die daaraan ten grondslag liggen kunt helpen reguleren bij mensen met autisme
  • Op welke manier externaliserend gedrag binnen de gezinscontext behandeld en begeleid kan worden
  • Welk leraargedrag ervoor nodig is om externaliserend gedrag van leerlingen (beter) onder controle te krijgen
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8
academici en HBO-ers
Congres
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
30
350
ja
295
5
Geen toetsing, wel evaluatie
n.v.t.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.

De Mandel 2a
6227 CS
Maastricht
043-2057962
Selecteer een bestand aub.