Opleidingen details Parnassia Groep

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Landelijke Congresdag Diagnostiek - 24 oktober 2019 (ID nummer: 367569)
Cursus afgewezen!
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Tijdens dit congres gaat men in op de theoretische achtergrond en wetenschappelijke inzichten op het gebied van psychodiagnostiek en implicaties voor het dagelijkse handelen. De workshops gaan in op een specifiek toepassingsgebied van de psychodiagnostiek (ook specifieke instrumenten en het gebruik daarvan en de klinische relevantie)

 

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Register GGZ-agogenRegisterplein
Register Psychodiagnostisch WerkendenRegisterplein
1 2
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 observaties en meetinstrumenten
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Symposium
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
120
160
ja
Voor medewerkers Parnassiagroep gratis. Voor externen wordt € 200,-- in rekening gebracht.
4
Geen toetsing, wel evaluatie
CRKBO
nvt
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:30 - 16:15
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Stichting Parnassia Groep

Parnassia Academie Kiwistraat 43
2552 DH
Den Haag
088-3577582
Selecteer een bestand aub.