Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

IMH cursus 3: Observatie van de ouder-kindrelatie/babyobservatie (IMH-generalist) (ID nummer: 367562)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie186-9-2019 t/m 5-3-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 76-9-2019 t/m 5-3-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek116-9-2019 t/m 5-3-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie176-9-2019 t/m 5-3-2021

Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor de allerjongsten - van nog niet geboren tot 4 jaar - binnen de context waarin zij opgroeien. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige band tussen (aanstaande) ouder(s) en kind. Met de verschuiving van budget en verantwoordelijkheid door de transitie van jeugdzorggelden naar gemeenten is de visie en het werkgebied van IMH van groot belang geworden voor alle professionals werkzaam met zwangeren en hun partners, en kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s). Een gaat om een transformatie waarin rond het gezin (binnen de wijk) nauw samengewerkt wordt. Het adagio één gezin één plan vraagt om een overkoepelde en integrerende visie, zeker wanneer er een zwangere of  en jong kind in het gezin aanwezig is. Het manifest 1001 kritieke dagen geeft aan hoe kwetsbaar deze eerste periode is, gezien de ontwikkeling van het brein en gehechtheidrelaties.
 
Het is voor een professional belangrijk te zien en te observeren hoe de interactie is tussen ouder en (ongeboren) kind, en tussen ouder-kind en de omgeving. Relaties beïnvloeden relaties. Elk situatie/opname wordt belicht en besproken vanuit dit ingewikkelde samenspel tussen kind, ouder en omgevingsfactoren en de invloed daar weer van op de ouder-kindrelatie. Welke signalen geeft het (ongeboren) kind? Hoe reageert de ouder en hoe reageert daarna de ouder op de reactie van het kind? Wat kun je voor signalen aflezen uit het gedrag van een baby en de interactie van de ouder op de signalen en regulatieprocessen van de baby?

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
14
20
ja
895
18
toetsing en evaluatie
Artsen jeugdgezondheidszorg, Gz-psychologen, (kinder- en jeugd)psychologen, klinisch psychologen, orthopedagogen-generalist, (kinder- en jeugd)psychiaters, gynaecologen, kinderartsen, neonatologen, consultatiebureau-artsen, huisartsen en andere vergelijkbare professionals.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGroep 1 van 9.30-12.30 uur, Groep 2 van 13.30-16.30 uur (dag 1 is voor iedereen van 9.30-16.30 uur)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.