Opleidingen details Hanzehogeschool Groningen / HanzePro

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

module 1 basis module ouderenzorg (ID nummer: 367561)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing praktijkondersteuners1230-9-2019 t/m 29-9-2020

Professionals in de eerste lijn, POH-S, praktijkverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, POH- GGZ,  worden steeds vaker geconfronteerd met oudere patiënten met complexe problematiek. Dit vraagt van de professional in de eerste lijn dat zij zicht hebben in de gezondheidsproblemen bij ouderen en een analyse kunnen maken van de gezondheid van de oudere.

De in de wijk wonende (kwetsbare) oudere vereist specifieke aandacht van de professional en een proactieve houding (Healthy Ageing).

Na het volgen van deze module bent u in staat

*uw visie op ouderenzorg uit te dragen: geïnspireerd op de visie van Joris Slaets;

*kwetsbaarheid te definiëren;

*de actuele ontwikkelingen binnen de zorg voor ouderen te benoemen;

*veel voorkomende gezondheidsproblemen bij ouderen en verschillende ziektebeelden bij ouderen  te herkennen op basis van kennis  van de normale en pathologische veroudering (gerontologie en geriatrie) en de in de praktijk voorkomende stoornissen (geriatric giants);

*met uw kennis van de meest voorkomende geriatrische ziektebeelden in de eerste lijn de problematiek vroegtijdig te signaleren;

*op een goede wijze de zorgvraag in kaart te brengen en adequate zorg in te zetten;

*tot een goede risicotaxatie te komen voor wat betreft eenzaamheid en pathologische rouw, dementie, depressie en delier;

* kleine kwalen

8
12
18
opleiding Verpleegkundige -POH
opleiding POH
Tijd18:30 - 21:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen1e dag start om 14.45 uur- 18.30 introductie module

Tijd18:30 - 21:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen1e dag start om 14.45 uur- 18.30 introductie module

HanzePro is het onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen dat professionals ondersteunt bij hun ontwikkeling en bedrijven bij de (competentie-) ontwikkeling van hun personeel.

De brede kennis en deskundigheid van de Hanzehogeschool Groningen wordt toegepast in de dienstverlening van HanzePro. Wij ondersteunen professionals met opleidingen (deeltijd of duaal) een cursus of training of met een Masteropleiding. Voor bedrijven ontwikkelen wij, in overleg, opleidingen op maat.

De diensten van HanzePro passen uitstekend in de overheidscampagne Leven Lang Leren: continue (bij)scholing voor professionals om de kenniseconomie op peil te houden.

 

Academie voor Verpleegkunde Eyssoniusplein 18
9714 CE
Groningen
Academie voor Verpleegkunde Eyssoniusplein 18
9714 CE
Groningen
050 595 3333
Selecteer een bestand aub.