Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jongeren (ID nummer: 367516)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1717-1-2020 t/m 16-1-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 1,517-1-2020 t/m 16-1-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek717-1-2020 t/m 16-1-2023

5% van alle kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Taalontwikkelingsstoornissen komen ook vaak voor in combinatie met psychiatrische stoornissen, zoals ADHD of ASS. Als deze kinderen geen hulp krijgen, lopen ze een verhoogd risico op het ontwikkelen van leerproblemen en maatschappelijk onwenselijk gedrag.

In deze cursus verwerf je kennis en vaardigheden om kinderen en jongeren met een TOS op adequate wijze te helpen. Je leert over de relatie tussen taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling en over het onderscheid tussen afwijkend taalgedrag en ander gedrag. Tenslotte leer je normale en afwijkende taalontwikkeling te onderscheiden en taalproblemen te categoriseren.                          

                                                                                  

Doel

Na afloop van deze cursus:

  • Ben je bekend met de taalontwikkeling van kinderen en verschillende vormen van taalstoornissen
  • Ben je beter in staat om taalstoornissen bij kinderen van 4 tot 18 jaar met psychiatrische stoornissen te herkennen en deze inzichten toe te passen in je eigen vorm van diagnostiek en behandeling

Mee info: https://pao.nl/cursus-taalontwikkelingsstoornissen-bij-kinderen-en-jongeren/

academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
20
ja
884
17
toetsing en evaluatie
Psychologen, pedagogen, psychiaters, linguïsten en logopedisten, die werken met kinderen en jongeren in de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, het onderwijs en de zorg voor kinderen en jongeren met een TOS. Een specifieke taalkundige of logopedische opleiding is niet vereist.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 16:00
Locatie
OpmerkingenLocatie is Utrecht

Tijd10:00 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.