Opleidingen details Medrie BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Startbijeenkomst Samenwerken in de Wijk (ID nummer: 367501)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing praktijkondersteuners227-6-2019 t/m 26-6-2020

Zorgverleners kunnen verschillende redenen hebben om te gaan samenwerken in de wijk. Het doel is in de regel hetzelfde: mensen zolang mogelijk hun eigen regie te laten voeren en hun zelfredzaamheid te laten behouden of te vergroten. Door samen te werken in een netwerk kan iedereen doen waar hij/zij goed in is. Dat betekent dat de huisarts zich voldoende kan blijven richten op medisch-generalistische behandeling.

 

Medrie ondersteunt ‘Samenwerken in de wijk’ en de eerste praktijken hebben zich aangemeld. Om hierin samen op te trekken, organiseren we een gezamenlijke ‘startbijeenkomst’. Ook praktijken die zich willen oriënteren op deze manier van werken zijn van harte welkom.

Het programma biedt concrete handreikingen en inspiratie gericht op samenwerken met zorgpartners in de wijk.

 

Leerdoelen per onderwerp:

1 Samenwerken: hoe kun je netwerken in de wijk creëren en stimuleren

2 Wijkscan: hoe werkt een wijkscan en hoe kun je hieruit speerpunten voor beleid en samenwerking formuleren

 

2
30
60
Huisartsen, AIOS, HIDHA’s, praktijkmanagers, POH-S en POH GGZ die aangegeven hebben deel te willen nemen aan ‘Samenwerken in de wijk’ (ook GEZ en OWZ praktijken), of zich daarop willen oriënteren.
Tijd17:30 - 20:30
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 20:30
LocatieSwifterbant (NL) (Toon kaart)

In de regio IJssel-Vecht, Hardenberg en een groot deel van Flevoland zijn huisartsenposten en dienstenstructuren gevestigd die sinds april 2011 onderdeel zijn van Medrie.

 

Medrie is een brede huisartsenorganisatie. Onder de holding Medrie vallen drie regio's (Zwolle, Flevoland en Hardenberg) die vanuit de centrale organisatie worden gefaciliteerd door een Bedrijfsbureau.

 

Medrie organiseert en ondersteunt hoogwaardige en patiëntgerichte spoedeisende zorg door huisartsen in avond-, nacht- en weekenduren (ANW). In regionaal verband zijn meerdere huisartsenposten c.q. dienstenstructuren actief. Deze worden in de ANW-uren op adequate wijze door een Telefoonpost ondersteund. Hier wordt de patiënt verwezen naar de juiste (huisartsen-)zorg op de juiste plek.

Daarnaast vervult Medrie een verbindende innovatieve voortrekkersrol in de zorgketen.In alle regio's zijn zorggroepen werkzaam. Deze zijn verantwoordelijk voor het coördineren en leveren van betaalbare en toegankelijke, multidisciplinaire zorg aan chronisch zieken. Inmiddels zijn in het werkgebied meerdere zorgketens operationeel (Diabetes Mellitus, COPD).

Medrie levert in opdracht van 1e lijns zorgverleners diensten, detachering van doktersassistenten en P&O- en managementondersteuning. Daarnaast biedt Medrie nascholing aan voor huisartsen en doktersassistenten  werkzaam op huisartsenposten, c.q. dienstenstructuren en Telefoonpost Medrie.

In het verzorgingsgebied van Medrie wonen 600.000 patiënten en zijn 250 huisartsen actief. Medrie heeft 140 medewerkers (55 fte) in dienst waaronder 95 doktersassistenten.
 

Dr. Klinkertweg 18
8025 BS
Zwolle
40099
8004 DB
Zwolle
0384556238
Selecteer een bestand aub.