Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Blended cursus Emotieregulatie en geweld in het gezin (ID nummer: 367490)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie609-10-2019 t/m 8-10-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 309-10-2019 t/m 8-10-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek309-10-2019 t/m 8-10-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie609-10-2019 t/m 8-10-2022

Emotieregulatieproblemen zijn niet alleen symptomen van stoornissen, maar zijn vaak de basis voor latere psychische problemen. Hechtingsproblemen die door geweld in een gezin kunnen ontstaan zijn een voorspeller van psychopathologie. Wanneer iemand emoties regelmatig niet herkent of onhandig uit spreek je van emotieregulatieproblemen. Wanneer zijn deze problemen normaal en wanneer lijkt er meer aan de hand? Wanneer grijp je in? Het stoppen van het geweld in een gezin verbetert de ontwikkeling van gehechtheid en werkt zo beschermend. Welke factoren dragen bij aan de (on)veiligheid in het gezin en hoe pak je ze aan?

Doel

Na afloop van deze cursus:

 • Kun je emotieregulatieproblemen bij jeugdigen en volwassenen plaatsen in een ontwikkelingspsychologisch perspectief.
 • Kun je een inschatting maken van de ernst van de problematiek.
 • Ken je het ontstaan van emotieregulatieproblemen.
 • Weet je welke interventies geschikt zijn voor het behandelen van emotieregulatieproblemen.
 • Herken en taxeer je geweld in gezinnen beter.
 • Kun je adequaat handelen in het belang van de veiligheid van het kind.
 • Kun je geweldspatronen onderscheiden.
 • Ken je risicofactoren die de gezonde ontwikkeling van het kind kunnen beïnvloeden.
 • Kun je een globale taxatie van geweld in het gezin uitvoeren.
 • Ken je gesprekstechnieken voor het bespreken van – vermoedens van - onveiligheid in het gezin.
 • Kun je indicaties voor begeleiding en behandeling stellen.

Uitgebreide info: https://pao.nl/blended-cursus-emotieregulatieproblemen-en-geweld-in-het-gezin/

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIPPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Register GezinshuisoudersRegisterplein
1 2
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
18
ja
1825
60
toetsing en evaluatie
Professionals in jeugdzorg, GGZ en onderwijs: psychologen, orthopedagogen, gedragsdeskundigen/gedragswetenschappers, psychodiagnostisch medewerkers, jeugdzorgwerkers.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd8:00 - 15:00
LocatieWillemstad (CW) (Toon kaart)
OpmerkingenCuracao

Tijd10:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen-Incompany

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.