Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) (ID nummer: 367474)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen12014-11-2019 t/m 13-11-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk12014-11-2019 t/m 13-11-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden12014-11-2019 t/m 13-11-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen12014-11-2019 t/m 13-11-2022

De derde generatie cognitieve gedragstherapie, en met name de toepassing van mindfulness als therapeutische techniek, begint binnen de ggz een steeds duidelijker positie in te nemen. De 8-weekse training Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) ofwel Aandachtgerichte Cognitieve Therapie werd ontwikkeld door Segal, Williams & Teasdale.
Uit wetenschappelijk onderzoek is de toepassing bij recidiverende depressies het meest onderzocht en effectief gebleken. Maar inmiddels wordt de methode in toenemende mate ook toegepast bij andere stressgerelateerde klachten. Centraal in deze benadering staat het leren doorbreken van automatische negatieve gedachtepatronen en gewoonten. Dit gebeurt door het richten van de aandacht, zonder op de inhoud van het denken in te gaan. Men leert de eigen denkprocessen te observeren, zonder oordeel en vanuit een open en meer accepterende houding.

Wat leer je?

  • Het zelf doorlopen van de 8-weekse training
  • Kennis hebben van de wetenschappelijke onderbouwing en toepassing bij andere klachtgebieden (o.a. angststoornissen)
  • Kennis hebben van de positionering van MBCT binnen de derde generatie gedragstherapie, met name t.o.v. Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Het kunnen toepassen van aandachtgerichte technieken, zowel in individuele setting als in groepssetting (afhankelijk van ervaring met groepen)
  • Het zich eigen maken van de grondhouding van mindfulness
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Register GGZ-agogenRegisterplein
Register Maatschappelijk werkRegisterplein
Register Psychodiagnostisch WerkendenRegisterplein
Register Sociaal AgogenRegisterplein
Register VaktherapieRegister Vaktherapie (RV)
1 2
Nee
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Psychodiagnostisch Werkenden
 Sociaal Agogen
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenlesdag 1, 2 en 3 van 9:30-12:30 uur (Let op. als einddatum de laatste reservedag vermeld)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenlesdag 1, 2 en 3 van 9:30-12:30 uur (Let op. als einddatum de laatste reservedag vermeld)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenlesdag 1, 2 en 3 van 09:30-12:30 uur

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.