Opleidingen details Medical Business

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

TIAS-MBE Summer Academy 2019 (ID nummer: 367441)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 32427-8-2019 t/m 26-8-2020

TIAS (School for Business and Society) en MBE (Medical Business Education) organiseren samen een Summer Academy van vier dagen getiteld ‘An update in Healthcare Management’, speciaal gericht op AIOS en ANIOS. Dit betreft de zesde editie van de Summer Academy, in navolging van de succesvolle eerdere edities van 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.

In een interactieve en intensieve week krijgen 40 deelnemers de laatste (academische) inzichten in leiderschap, strategie, logistiek, besturen en kwaliteit & veiligheid in de zorg, ondersteund met case studies uit de dagelijkse praktijk van de zorg. Dit gaat bijvoorbeeld over ziekenhuizen, maar ook over het functioneren van de farmaceutische industrie, de inspectie voor de gezondheidszorg, zorgverzekeraars en overheid. Het doel is vaardigheden in leiderschap, organisatie en management van de zorg te ontwikkelen. De Summer Academy is de logische vervolgstap voor de jonge dokter die zich verder wil verdiepen in het zorgstelsel waarin hij of zij werkzaam is. In vier dagen tijd wordt een stevige basiskennis verkregen van een kennisonderwerpen waar te weinig aandacht voor is in het basiscurriculum, maar die van groot belang zijn voor het goed functioneren van de gezondheidszorg: leiderschap, organisatie en management van de zorg. In de ochtend van iedere dag zijn er twee interactieve colleges over kernonderwerpen als leiderschap, strategie, toezicht, logistiek en kwaliteit. In de middag volgen case gestuurde colleges met ‘best practice’ voorbeelden. Het docentenkorps bestaat onder meer uit hoogleraren die veelal werkzaam zijn in zowel de praktijk als aan een onderwijs instituut.

Gedurende de week is het programma opgedeeld in een dag betreffende medisch en klinisch leiderschap, een dag toegespitst op strategie en leiderschap, een dag in het teken van finance en als afsluiter een dag mbt operations.

De week wordt begonnen met een introductie ochtend zodat alle 40 deelnemers vanaf het begin een goed beeld van elkaar hebben, de motivatie van deelname wordt besproken en waarin een ieder zich weer onderscheid van overige deelnemers. Dit alles om de intensieve week laagdrempelig en interactief te beginnen. Uit ervaring blijkt dat dit bij eerdere nascholingen als zeer prettig is ervaren en er meteen een zogenoemde band ontstaat. Vervolgens zal dieper worden ingegaan op hoe het zorglandschap van Nederland eruit ziet, wie welke taak heeft en hoe de rolverdeling is tussen zorgverzekeraars, zorgvragers en zorgaanbieders. Allen belangrijke onderwerpen voor de deelnemers om meer inzicht te krijgen in hoe de zorg, zoals wij die deze dagen kennen, eigenlijk is vormgegeven. Ook zal worden ingegaan op de totstandkoming van dure geneesmiddelen en waar en door wie prijzen hiervan uiteindelijk worden vormgegeven. Onder (jonge) artsen blijft veel onduidelijkheid bestaan rondom farmaceutische industrie en met deze presentatie krijgt men de kans eerlijke antwoorden te krijgen op prangende vragen betreffende deze industrie. Uiteraard komt leiderschap deze dag ook nog uitvoerig aan bod, waarbij zowel klinisch als medisch leiderschap zullen worden toegelicht en overige vormen van leiderschap de revue passeren.

Dag 2 betreft zoals eerder gezegd strategie en innovatie als onderwerp. Gedurende de ochtend zullen de begrippen strategie, visie en missie uitgebreid worden toegelicht en aan de hand van voorbeelden aan deelnemers worden uitgelegd. Bij dit programma onderdeel worden deelnemers getriggerd actief mee te denken. Het vormgeven van een visie, missie en strategie blijkt niet eenvoudig te zijn en dit is een belangrijke boodschap voor de deelnemers, waarvan de meesten weinig ervaring hebben op dit gebied. Het belang van intergraliteit in de zorg en de nieuwe term value based healthcare zullen tijdens deze dag aan bod komen. Ter afsluiting zal worden ingegaan op het belang van patientveiligheid, protocollen, richtlijnen, communicatie, samenwerking en sociale controle van elkaar binnen een organisatie. Bij gebrek hieraan kan een ziekenhuis onder verscherpt toezicht komen. Een leerzame casus die lang blijft hangen bij de deelnemers.

Ziekenhuisfinanciering en fincanciering van de gezondheiszorg komen uitgebreid aan bod op dag 3 de nascholing. Uitleg wordt gegeven hoe en waarvan geldstromen binnen de zorg tot stand komen. De hoge kosten van de gezondheidszorg zullen worden toegelicht en ook zal worden besproken of marktwerking binnen de zorg juist gunstig lijkt te zijn of niet. De jaarrekening van een Nederlands ziekenhuis zal worden doorgenomen en aanvullende berekeningen zullen hierop worden uitgevoerd. Op deze manier krijgen jonge artsen inzicht in financiële gezondheid van ziekenhuizen en wat daar van invloed op kan zijn. In de huidige tijd waarin overnames van ziekenhuizen vaker voorkomen of ziekenhuizen helaas failliet kunnen gaan is het goed op de hoogte te zijn van deze financiële gezondheid. Verder wordt de rol en vormgeving van het ministerie van VWS binnen de gezondheidszorg nader toegelicht en de invloed van de overheid op de zorgkosten binnen Nederland. De dag wordt afgesloten middels een presentatie vanuit het perspectief/de rol van banken bij financiering van de zorg.

De week wordt afgesloten met een ochtend vullend programma mbt management van processen binnen de zorg. Procesverbetering komt aan bod en hoe processen binnen je eigen ziekenhuis nog beter/vlotter zouden kunnen verlopen. Veel artsen ervaren vergelijkbare struikelblokken, waarbij deze struikelblokken binnen processen vaak per ziekenhuis worden opgelost in plaats van te kijken naar het grotere geheel/samen te werken met omliggende ziekenhuizen ter verbetering van processen als een groep. Innovatie en vernieuwing zullen deze dag ook aan bod komen, een blik op de toekomst en de dag wordt afgesloten met casus van Raad van Besturen van ziekenhuizen. Voor de deelnemers is dit laatste wederom een erg interactief onderdeel, waarbij leerzaam is om te zien dat meerdere oplossingen mogelijk zijn.

Al met al een erg leerzame, intensieve en interactieve week waarna alle deelnemers beter begrip hebben van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem, financiering van gezondheidszorg en belangrijke uitdagingen voor de toekomst, innovaties voor verbetering van zorgprocessen, (medisch) leiderschap en het opstellen van strategie, visie en missie.

 

(Meerdaagse) Nascholing
850
Tijd08:30
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)

De stichting Medical Business (Voormalig Medical Masterclass Business) is in 2013 opgericht door een groep 6e geneeskunde studenten die zich zorgen maakten over het gebrek aan aandacht voor de economische en bestuurlijke aspecten van de zorg binnen het huidige geneeskunde curriculum en de vervolgopleidingen. Als gevolg van dit hiaat in de opleiding kunnen (toekomstige) artsen geen actieve rol spelen bij de discussies over de stijgende zorgkosten en bestuurlijke vernieuwing in de zorg.
De stichting Medical Masterclass brengt deze zaken onder de aandacht met een jaarlijks congres waarbij door gerenommeerde sprekers, in drie avonden de financiële, bestuurlijke en organisatorische kant van de zorg wordt
belicht.

Stichting Medical Business Willem de Zwijgerlaan 116-2
1056 JV
Amsterdam
Stichting Medical Business Willem de Zwijgerlaan 116-2
1056 JV
Amsterdam
0646096038
Selecteer een bestand aub.