Opleidingen details Maxxecure

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Weerbaarheid (ID nummer: 367416)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten51-10-2019 t/m 30-3-2021

Deze opleiding bestaat uit 2 delen

Deel 1: E-learning

Via de e-learning module wordt de theorie rondom ‘Weerbaarheid’ aan de
medewerkers ter beschikking gesteld. Door middel van filmpjes en beeldmateriaal
wordt beleid, protocollen etc. over het omgaan met emotie en agressie aan de
medewerkers toegelicht.

Deel 2: Fysieke training "Weerbaarheid"

Leerdoelen:

 • Theoretische kennis vergroten met betrekking tot agressie en de-escalatie
 • Theoretische kennis opfrissen over vrijheidsbeperkende interventies
 • Vergroten vaardigheden van de-escaleren bij agressie en ongewenst gedrag
 • Verhogen vaardigheden in fixaties en separaties

Inhoud training:

Kennis

 • Wettelijke kaders fysiek ingrijpen
 • Kennis van oorzaken en vormen van agressie
 • Vroege signalering van agressie
 • Leertheorie: het negatieve effect van pijn / straffen
 • Loskomtechnieken
 • Holdingtechnieken zonder pijnprikkels

Houding

 • Bewustzijn van verbale en non-verbale communicatie
 • Proportioneel zonder vernedering
 • Transparant: duidelijk, voorspelbaar, met heldere instructie en contact maken en houden
 • Op maat: aansluiten bij individuele behoeften en gedrag van de patiënt
 • Controle / autonomie zo spoedig mogelijk teruggeven aan patiënt
 • Aansluiten bij individuele behoeften en gedrag van de patiënt

Vaardigheden: veilig & deskundig

 • Reductie van acute stressreacties: toepassen zelfcontroletechnieken door medewerkers
 • Eén persoon heeft de regie en is de woordvoerder: dit kan een verpleegkundige of een beveiliger zijn. De andere medewerkers ondersteunen bij de holding
 • Verbale vaardigheden:
  • rustig, goed verstaanbaar stemgebruik
  • contact maken, strijd negeren, kalmeren, begrenzen, afronden
 • Fysiek richting geven, vasthouden, holding staand, zittend en liggend, wikkelen in deken (separeren en fixeren)
 • Loskomtechnieken bij pols aanvallen, kleding aanvallen, aanvallen van voren en omklemming van voren
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Opleiding
 
NVT
Tijd09:00 - 13:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 13:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 13:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 13:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 13:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Maxxecure is dé expert in gedrags- en beleidsmatige veiligheidsoplossingen. Wij zijn uw partner in het weerbaar maken
van mens, organisatie en samenleving. Concreet betekent dit weerbaar in confrontaties met afwijkend en ongewenst
gedrag in diverse situaties en/of branches. Maxxecure voorkomt en beperkt met hun interventies schade aan materiële en
immateriële eigendommen. Het uiterste doel hierbij is een bijdrage leveren aan een weerbare samenleving. Onze mensen
en daarmee de cultuur kenmerken zich enerzijds door integer, resultaatgericht, no nonsens en krachtig denken en handelen.
Anderzijds hebben zij een continue drive tot excelleren in vernieuwing en uitbouw van expertise en specialisme.

B. Amsterdam, B1 - 2.k.5 Johan Huizingalaan 763a
1066 VH
Amsterdam
020-2809317
Selecteer een bestand aub.