Opleidingen details Vicino Noord-Holland Noord

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Scholingsdag POH-GGZ 2019 (ID nummer: 367413)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten610-10-2019 t/m 9-10-2020

De Scholingsdag bestaat uit drie trainingsonderwerpen:

1. Relatietherapie & systeemtherapie: waarbij meer kennis verkregen wordt over relatie- en systeemtherapie.

Tijdens de workshop zullen er diverse theorieën worden behandeld, o.a;

 • Systeemtheorie volgens het handboek systeemtherapie;
 • EFT (Emotionally Focused Therapy) van Dr. Sue Johnson;
 • Resnick Couple Therapy Model (onderscheiden met de Award for International Advancement of Psychotherapy, APA);
 • Gestalttherapie

Daarnaast zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • De nieuwste inzichten NVRG (Nederlandse vereniging voor Relatie- en gezinstherapie);
 • Inzichten van invloedrijke therapeuten zoals Esther Perel;
 • Wat te doen bij rode vlaggen? (o.a. meldcode kindermishandeling)

2. Oplossingsgerichte gespreksvoering: waarbij meer kennis verkregen wordt over oplossingsgericht werken.

In deze workshop nemen de deelnemers kennis van de achtergronden van oplossingsgerichte gespreksvoering en oefent met het uitvoeren van oplossingsgerichte methodieken bij oudere cliënten met uiteenlopende hulpvragen.

 • Deelnemers begrijpen en ervaren het werken vanuit een oplossingsgericht denkkader;
 • Deelnemers hebben kennis over het protocol voor het eerste- en het vervolg gesprek, ook in de toepassing bij cliënten met complexe hulpvragen, zoals bij (cognitieve) beperkingen en probleemgedrag;
 • Deelnemers (her)kennen de verschillende samenwerkingsrelaties ;
 • Deelnemers krijgen handvatten om oplossingsgerichte gesprekstechnieken op mediatieve wijze (via de omgeving) toe te passen.

3. Bewegen voor en door de POH-GGZ, waarbij meer kennis verkregen wordt over hoe bewegen in de zorg ingezet kan worden.

Na het volgen van deze workshop:

 • Heeft de POH een heldere kijk op eigen beeld van bewegen geformuleerd;
 • Heeft de POH een professionele blik op patiënten met bewegingsarmoede;
 • Is de POH in staat om bewegingsarmoede als indicator van geestelijk welzijn te kunnen duiden;
 • Heeft de POH praktische handvatten voor laagdrempelig inzetten van bewegen bij alle typen patiënten.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
LV POH-GGZLandelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
0
Tijd08:30 - 17:00
LocatieZwaag (NL) (Toon kaart)

Hertog Aalbrechtweg 5a
1823 DL
Alkmaar
072-5272707
Selecteer een bestand aub.