Opleidingen details Jeugdzorg Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Oplossingsgerichte therapie in de jeugdzorg en het onderwijs (ID nummer: 367371)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie4224-3-2020 t/m 23-3-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 3824-3-2020 t/m 23-3-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek424-3-2020 t/m 23-3-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie1024-3-2020 t/m 23-3-2023

 Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het bewerkstelligen van verandering in de gewenste richting, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de cliënt de vaardigheden in zich heeft om de verandering tot stand te brengen. Niet het probleem maar de oplossing staat centraal. Samen met de hulpverlener visualiseert de cliënt hoe zijn/haar leven eruit ziet wanneer de problemen zijn opgelost. Er wordt onderzocht wat al aanwezig is van de gewenste situatie en er wordt samen onderzocht en gekeken wat de cliënt nodig heeft om er zodoende stap voor stap naar toe te kunnen werken. Oplossingsgerichte therapie is relatief kortdurend en resultaatgericht.
Oplossingsgerichte therapie wordt steeds vaker in de jeugdzorg en het onderwijs ingezet. De eerste onderzoeken laten zien dat het een effectieve manier is om problemen bij kinderen en jongeren en in de opvoeding aan te pakken. De methodiek wordt veel gebruikt in gezinnen waar kindermishandeling speelt (SoS) en bij problemen op school.
Zowel hulpverleners als cliënten vinden oplossingsgerichte therapie een aantrekkelijke manier van werken, omdat ze samen de problemen op een hele concrete manier kunnen aanpakken en positieve veranderingen in korte tijd zichtbaar worden. Uit onderzoek blijkt dat oplossingsgerichte hulpverleners meer energie hebben, meer plezier in hun werk ervaren en een sterker gevoel hebben dat zij echt iets voor cliënten kunnen betekenen. Daarnaast geven oplossingsgerichte hulpverleners aan dat zij meer in overeenstemming met hun eigen waarden en opvattingen kunnen werken.
Veel psychologen en orthopedagogen, werkzaam in de jeugdzorg of in het onderwijs, hebben affiniteit met de uitgangspunten van de oplossingsgerichte therapie. De meesten zullen er weleens iets over hebben gelezen of een korte training hebben bijgewoond. Bijna iedereen zal ook wel voorbeelden hebben waarin hij het ‘al in de praktijk brengt’. Deze training sluit hierbij aan. Het goede wat de deelnemers al doen wordt gecombineerd met het aanleren van nieuwe vaardigheden, inzichten en manieren van werken.
Het doel van deze training is dat de deelnemers de oplossingsgerichte therapie aan het eind van deze cursus consequent en systematisch kunnen (en vooral ook na de cursus blijven) toepassen op hun eigen werkplek. Om dit doel te bereiken kent deze cursus een goede opbouw. De basis vormt een stevige theoretische inleiding in de oplossingsgerichte therapie om de grondbeginselen en het gedachtegoed eigen te maken, zodat de deelnemer de gedachte achter de later aangeboden vaardigheden en technieken daadwerkelijk kan begrijpen en daar zelf in kan variëren. Ook maakt dit dat de deelnemer beter in staat is anderen uit te leggen wat hij doet en waarom en andere hulpverleners kan coachen in het oplossingsgericht werken (bijvoorbeeld in werkbegeleiding/ supervisie). Aansluitend leert de deelnemer vanzelfsprekend vaardigheden en technieken om in een oplossingsgericht proces te komen. Vervolgens volgt verdere specialisatie: de cursisten doen kennis en vaardigheden op voor de toepassing van oplossingsgerichte therapie bij kinderen en adolescenten, bij gezinssystemen en op school. Ook worden kennis en vaardigheden aangeleerd bij hulpverlening in het gedwongen kader en wordt er aandacht besteed aan oplossingsgericht werken bij de LVB doelgroep. Tot slot zal er aandacht besteed worden aan oplossingsgericht coachen (werkbegeleiding/supervisie/intervisie). Hierdoor kunnen ook gedragswetenschappers die vooral indirect cliëntcontact hebben ermee uit de voeten.
 

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
10
16
ja
1050
42
toetsing en evaluatie
Universitaire opleiding Psychologie of Orthopedagogiek.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Organiseren en geven van trainingen voor jeugdzorg professionals.

Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
06-19340492
Selecteer een bestand aub.