Opleidingen details Reinier de Graaf Groep, afdeling bureau medische staf

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Mental Fitness voor Medical Professionals (ID nummer: 367370)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2145-9-2019 t/m 4-9-2020

MFMP TRAINING

Werken in de gezondheidszorg vraagt veel van managers en professionals. Een groeiend aantal van hen verliest hun werkplezier , veerkracht en energie. Wat waardevol in het werk is en hen energie geeft, lijkt steeds meer buiten bereik te raken. De MFMP training is ontwikkeld voor medisch specialisten en leidinggevenden in de gezondheidszorg die beter om willen gaan met grote werkdruk en weer werkplezier willen ervaren met de volgende vragen:

Hoe vind ik een gezonde balans tussen werk en privé?

Hoe ga ik om met belastende gebeurtenissen of problemen in de organisatie?

Hoe hanteer ik het spanningsveld tussen de eisen aan kwantiteit van buitenaf versus mijn eigen eisen/wensen ten aanzien van kwaliteit?

Hoe word ik weer gelukkig in mijn werk?

 

DOELEN VAN DE TRAINING

Belangrijke doelen van de training zijn:

Verbondenheid; echt contact maken met collega’s en patiënten

Omgaan met werkdruk en werken met plezier

Energiemanagement, meer energie tijdens het werk, voor sociale omgeving en vrije tijd

Effectief vergaderen met aandacht en oordeelloosheid

(Innerlijke) rust op de werkvloer om overzicht te houden en de juiste keuzen te maken

Open werkcultuur, waarin iedereen elkaar helpt in zijn of haar ontwikkeling

Efficienter werken om het hoofd te bieden aan de steeds complexere zorgvraag

Continue leren, verbeteren en blijven innoveren

Rust op de werkvloer om overzicht te houden en de juiste keuzen te maken

Oog hebben voor economische doelen en randvoorwaarden en daaraan een effectieve bijdrage leveren

Workshop
 
0
Tijd17:30 - 19:30
LocatieDelft (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDe training bestaat uit 1 uitvoering met 7 bijeenkomsten; de training is identiek aan vorige training

Tijd17:30 - 19:30
LocatieDelft (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenHet gaat om 1 uitvoering met 7 bijeenkomsten

De Reinier de Graaf Groep is een algemeen ziekenhuis dat zich richt op de inwoners van Delft, het Westland, Voorburg, Rijswijk, Den Haag-zuidwest en de plaatsen Pijnacker en Nootdorp: een gebied waar ruim 300.000 mensen wonen en werken. Tot de Reinier de Graaf Groep behoren het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, het Diaconessenhuis Voorburg, Behandelcentrum Westland in Naaldwijk en Gezondheidscentrum De Reef in Ypenburg. Binnen de Reinier de Graaf Groep zijn 3000 mensen werkzaam, onder wie 200 medisch specialisten. Er zijn dertig specialismen.

Het ziekenhuis maakt deel uit van de STZ; Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen. Dit is een samenwerkingverband van 23 topklinische opleidingsziekenhuizen die hooggespecialiseerde zorg kunnen verlenen. Kern van het samenwerkingsverband van deze Teaching Hospitals vormen de medisch-specialistische opleidingen.
De STZ-ziekenhuizen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor:

het complete pakket van de basispatiëntenzorg;
zorgcoördinatie, ketenzorgontwikkeling en zorgvernieuwing;
de topklinische en topreferente patiëntenzorg;
de medisch (specialistische) en niet-medische ziekenhuisgebonden opleidingen;
toegepast wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

 

Reinier de Graafweg 3 - 11
2625 AD
DELFT
Postbus 5011
2600 GA
Delft
015- 2604251
Selecteer een bestand aub.