Opleidingen details Sonnevelt Opleidingen B.V.

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Opleiding Stervensbegeleider (ID nummer: 367290)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten5430-10-2019 t/m 29-10-2020

Over de opleiding Stervensbegeleiding
In de opleiding Stervensbegeleider van Sonnevelt leer je hoe je mensen zo goed mogelijk begeleidt in hun laatste levensfase. Je leert omgaan met een verantwoordelijke taak die tot kort na de dood van je cliënt doorloopt. Dit is zowel een droevig moment als een moment dat veel voldoening kan geven: je hebt je cliënt immers mógen helpen in zijn stervensproces. Je hebt een verschil kunnen maken in de beleving van zijn of haar laatste levensfase. Veel mensen die de opleiding Stervensbegeleider volgen, doen dat vanuit een innerlijke drijfveer: bij Sonnevelt combineer je die drijfveer met deskundigheid en professionaliteit. De opleiding telt 15EC en is geaccrediteerd door de SNRO en daarmee formeel op HBO-niveau. 

Doel opleiding Stervensbegeleider
Een door Sonnevelt opgeleide stervensbegeleider is in staat om cliënten die niet lang meer te leven hebben, professioneel en toegewijd te begeleiden. Onze studenten leren afstandelijk betrokken te zijn: je laat je niet meeslepen door de gevoelens van je stervende cliënt, maar bent toch emotioneel betrokken. Na afronding van de opleiding Stervensbegeleider weet je hoe je dit evenwicht kunt bewaken

Wat leer je in de opleiding Stervensbegeleider?
Centraal in de opleiding Stervensbegeleider staat het op professionele en betrokken wijze begeleiden van stervenden en hun naasten. Aan het einde van de opleiding Stervensbegeleider kun je:

 • cliënten begeleiden in de laatste fase van hun leven;
 • een persoonlijke relatie aangaan met behoud van professionaliteit;
 • samen met je cliënt vorm geven aan de stervensbegeleiding;
 • praktische zaken afhandelen kort na het overlijden van je cliënt.

Leerdoelen

 • Het vak van stervensbegeleider verkennen.
 • De student verwerft inzicht in de ambivalente plaats van de dood in onze samenleving (enerzijds veel publieke aandacht, anderzijds taboe) en leert de betekenis van deze ambivalentie voor de stervende cliënt en diens naasten.
 • De student begrijpt wat voor de cliënt en diens naasten de betekenis en de impact is van het overgaan van curatieve naar palliatieve zorg; maakt kennis met de palliatieve zorg in haar multidisciplinaire breedte en kan het eigen aandeel daarin verantwoorden.
 • De student heeft kennis van zowel de verscheidenheid van rouw als van bepaalde patronen die zich daarin aftekenen. De student begrijpt waarin het afscheid van het leven waar zijn cliënt mee geconfronteerd wordt overeenkomt én verschilt met rouw als verlieservaring, en is in staat om de cliënt en diens naasten daarin te begeleiden.
 • De student verwerft inzicht in de diversiteit van afscheids- en uitvaartrituelen en is in staat om gesprekken daarover met de cliënt en diens naasten te voeren.
 • De student verwerft inzicht in de betekenis van de presentietheorie als methodisch kader voor een breed scala aan communicatievormen met de cliënt en diens naasten.
 • De student is in staat om - vanuit kennis van levensbeschouwelijke visies op leven en dood – de cliënt en diens naasten te begeleiden wanneer vragen naar leven na de dood zich aandienen.
 • De student is in staat om gesprekken met de cliënt en diens naasten te voeren over de eigen regie met betrekking tot het levenseinde, vanuit een doorleefd eigen besef van de ambivalentie tussen doen en laten, actief handelen en laten gebeuren, autonomie en overgave.
 • De student kan de eigen competentie in stervensbegeleiding in een zorg ethisch kader verantwoorden, en zo de eigen positie innemen naast en tussen de andere zorgdisciplines rond het sterfbed en in het geheel van de organisatie van de zorg.
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Opleiding
€ 2325,-
Tijd09:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOok op woensdagen in Zaltbommel, start 30 oktober 2019

Tijd09:30 - 16:30
LocatieZaltbommel (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOok op zondagen in Amsterdam, start 3 november

Sonnevelt biedt opleidingen aan op het gebied van vitaliteit en gezond leven. Het instituut werd in 1995 opgericht door Albert Sonnevelt. Sindsdien onderscheidt Sonnevelt zich door opleidingen die inspireren, raken en verrijken.

Nieuwstraat 8
5301 EW
Zaltbommel
0418515782
Selecteer een bestand aub.