Opleidingen details SCEM Conference Services / Education Permanente

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Bijblijven in de zorg voor verstandelijk gehandicapten (ID nummer: 367258)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners531-10-2019 t/m 30-10-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO531-10-2019 t/m 30-10-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk531-10-2019 t/m 30-10-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden531-10-2019 t/m 30-10-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen531-10-2019 t/m 30-10-2020
• Bewustzijn van zorgprofessionals vergroten dat signaleren van somatische klachten en aandoeningen specifieke aandacht vraagt.
• Bewustzijn van professionals vergroten om bij probleemgedrag breed te kijken en dus ook naar mogelijke somatische aandoeningen.
• Onderscheid maken tussen verschillende mondproblemen
• Vergroten van de kennis over gezonde slaap.
• Handvatten ten aanzien van diagnostiek en behandeling van insomnie.
• Informatie over OSA en behandelmogelijkheden
• De deelnemer weet en onderkent dat maagdarmproblematiek( reflux, obstipatie, diarree, onder- en overgewicht) voor gedragsverandering en gedragsproblemen kan zorgen en krijgt handvatten hoe hiermee om te gaan.
• Onderkennen van voedingsstoornissen en zicht krijgen op de mogelijkheden om hier op een professionele manier mee om te gaan
• Weten en kunnen duiden van de invloed van gehoorbeperkingen en visuele beperkingen op het gedrag van cliënt
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3 4
Nee
 Cliëntondersteuners
 Gezinshuisouders
 Maatschappelijk werk
 Psychodiagnostisch Werkenden
 Sociaal Agogen
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
Tijd9:30 - 16:30
LocatieEde (NL) (Toon kaart)

SCEM / Education Permanente organiseert onafhankelijke nascholingen binnen de totale gezondheidszorg.

Kerkstraat 21
4196 AA
Tricht
Postbus 21
4196 ZG
Tricht
(0345) 57 66 42
Selecteer een bestand aub.