Opleidingen details Nederlandse Vereniging voor Endodontologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De Endo Start (ID nummer: 367256)
 (43) 

beoordeling per persoon

 16-12-2019
Alleen de Zwitserse spreekster viel wat uit de toon ten opzichte van de rest van het programma.
 10-12-2019
 24-11-2019
 10-11-2019
 6-11-2019
 4-11-2019
 3-11-2019
Interessante onderwerpen, maar weinig praktische tools voor in de dagelijkse praktijk
 2-11-2019
 31-10-2019
 31-10-2019
 30-10-2019
 29-10-2019
 29-10-2019
 29-10-2019
 29-10-2019
 29-10-2019
 29-10-2019
 29-10-2019
soms wat basic soms wel actueel
 29-10-2019
 29-10-2019
 29-10-2019
Nee niets geleerd
 29-10-2019
 29-10-2019
 28-10-2019
 28-10-2019
 26-10-2019
 26-10-2019
 25-10-2019
 25-10-2019
 25-10-2019
 25-10-2019
was een prima dag met nagenoeg dito sprekers
 25-10-2019
NVVE altijd perfect
 25-10-2019
 25-10-2019
 25-10-2019
 25-10-2019
 25-10-2019
 25-10-2019
 25-10-2019
Ik vond het lang in de rij moeten staan voor koffie niet fijn.
 25-10-2019
 25-10-2019
 25-10-2019
 25-10-2019
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ punten per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Vakinhoudelijke scholing612-10-2019 t/m 11-10-2020

Hans Genet Lezing: genezing na revascularisatie; (on)voorspelbaar?

door Edwin Eggink

Met het aanbreken van het AVG-tijdperk lijkt het administreren en documenteren van de patiëntenbehandeling meer een last dan een lust geworden. Maar door ons handelen netjes vast te leggen, kunnen we leren van de indicaties, het behandelproces en het resultaat op de lange termijn. Revascularisatie is van de huidige behandelmodaliteiten een lastig te doorgronden proces in de endodontologie. Door bij de verwijspraktijk Proclin Rotterdam de verrichtingen systematisch te documenteren, is er een grote bron aan informatie opgebouwd. Op basis hiervan is er inmiddels een goed beeld ontstaan van de manier waarop het revascularisatieproces na een transalveolaire transplantatie van gebitselementen met een open apex idealiter kan verlopen. Dat helpt ons om afwijkingen in het verloop van een revascularisatie sneller te onderkennen en maatregelen te nemen, zodat de kans op een positieve uitkomst uiteindelijk voorspelbaar wordt.

Leerdoelen:

Ontdekken dat documenteren de basis vormt voor een leven lang leren.

Kennis opdoen over het verloop van een revascularisatieproces.

09:45 – 10:30

Endodontische radiologie: 2D versus 3D, casuïstiek en regelgeving

door Frédérique San Giorgi en dr. Reinier Hoogeveen

Onmisbaar voor het stellen van een diagnose voorafgaand aan het plannen van de endo-start is röntgenologische informatie. Vaak kan men, na klinisch onderzoek, met behulp van de beginsolo al veel vertellen over de anatomie van het element, de diagnose en eventueel te verwachten complicaties.

In deze lezing wordt ingegaan op de diagnostische waarde. Uiteraard zijn er ook cases waarbij dit minder duidelijk wordt uitgaande van de beginsolo. Hier kan de derde dimensie potentieel de doorslaggevende factor zijn in het behandelbesluit of in de te volgen strategie. Wat is de meerwaarde en wat zijn de beperkingen van de Cone Beam CT (CBCT) in de endodontologie? Wanneer zet je CBCT niet of juist wel in? Er wordt verder ingegaan op indicatiestelling en de bijkomende technische aspecten aan de hand van een aantal interessante casus. En uiteraard komt ook aan bod wat onze richtlijnen hierover zeggen.

Leerdoelen:

Inzicht krijgen in de meerwaarde en de beperkingen van CBCT binnen de endodontologie.

Inzicht krijgen in de indicatiestelling en technische aspecten van CBCT-scans binnen de endodontologie.

Inzicht krijgen in de huidige richtlijnen voor CBCT binnen de endodontologie.

10:30 – 11:00

Pauze en bezoek exposanten

11:00 – 11:45

Anesthesie anno 2019: wat, hoe en waarmee?

door Luc Berden

Tijdens de endo-start is anesthesie niet altijd noodzakelijk. Echter, bij een patiënt met pijn of spanning is een goede anesthesie van groot belang om tot een goede werksituatie te kunnen komen. Maar is dit altijd mogelijk? En hoe doe je dat?

In deze lezing wordt alles besproken rondom het thema anesthesie. Wat injecteren we eigenlijk? Wat is de werking en de dosering van het anestheticum? Hoe kan het dat de ene patiënt wel makkelijk te verdoven is en dat het bij de volgende moeilijker gaat? En kan iedereen dezelfde anesthesie ontvangen?

Anno 2019 zijn er naast de klassieke injectietechnieken ook elektronisch gestuurde injecties mogelijk, zonder of met rotatie (intra-osseuze anesthesie). Beide technieken en de voor- en nadelen daarvan worden uitvoerig besproken. Na deze lezing is uw  anesthesiekennis weer helemaal up-to-date.

Leerdoelen:

De juiste anesthesie en manier van injecteren kunnen kiezen voor uw patiënt anno 2019.

De verschillende manieren van injecteren kunnen beschrijven met de voor- en nadelen daarvan.

De werking, de dosering en de typen anesthesie kunnen benoemen.

11:45 – 12:30

De endo-start bij spoedgevallen

door Roberto Cristescu

Een endodontisch spoedgeval is een van de belangrijkste uitdagingen waarmee een tandarts te maken krijgt in zijn professionele carrière. De kwaliteit van leven van de patiënt wordt ernstig aangetast tijdens de acute periode van pijn en er is een dwingende behoefte aan een juiste diagnose en klinisch beheer van de acute klacht. Deze presentatie is gericht op enkele basisalgoritmen die in de tandartspraktijk gevolgd kunnen worden, waarmee iatrogene effecten kunnen worden voorkomen en die kunnen leiden tot een probleemloos pad naar het terughalen van een pijnvrije status.

Leerdoelen:

De juiste diagnose van endodontische spoedgevallen begrijpen.

Een beter begrip krijgen van de mechanismen van endodontische pijn.

Inzicht krijgen in een eenvoudig te volgen algoritme voor de verschillende scenario’s van endodontische spoedgevallen.

12:30 – 13:45

Lunch en bezoek exposanten

13:45 – 14:30

De endodontische opening

door Roberto Cristescu

Deze presentatie richt zich op de basiskenmerken van een endodontische opening, in het bijzonder op de invloed die deze kan hebben op het directe resultaat van de endodontische behandeling. Een goed begrip van de etiologie van de endodontische pathologie is vereist om volledig te begrijpen waarom sommige specifieke stappen van vitaal belang zijn bij het kiezen van de juiste geometrie van de endodontische opening. Het is nodig om de endodontische en restauratieve vereisten van de behandeling met elkaar in een symbiose te mengen, zonder dat een van de beide een grotere invloed krijgt.

Leerdoelen:

Inzicht krijgen in de belangrijkste etiologische factoren van endodontische pathologie in relatie tot de endodontische opening.

Inzicht krijgen in de invloed van de vorm van de opening op de endodontische procedures in het wortelkanaalstelsel.

Inzicht krijgen in de invloed van de vorm van de opening op het resultaat van de endodontische en restauratieve behandeling van het element.

14:30 – 15:30

Endodontic file systems – parameters that influence file characteristics

door dr. Janine Conde

Many geometrical factors influence the behaviour of the endodontic file. As a manufacturer the geometrical parameters we work with include: tip diameter and shape, taper (variable or constant), length, shape of cross-section including rake angle and space for debris removal, helical angle/pitch.

The final characteristics of an endodontic file are a result of the combination of geometrical factors, material properties and the movement of the file. The manufacturer tailors all three in order to make the device as safe and efficient as possible. As a clinician, you have the biggest influence on the parameter ‘movement’, which is a combination of the motor’s movement and the way you move the motor.

Can you choose the right file system for the job?

Leerdoelen:

Inzicht krijgen in de verschillende geometrische factoren van vijl systemen.

De verschillende vijlkenmerken kunnen benoemen die het gedrag van de vijl beïnvloeden.

Het juiste vijlsysteem kunnen kiezen aan de hand van de vijlkenmerken.

15:30 – 16:00

Pauze en bezoek exposanten

16:00 – 16:45

Occusale aanpassingen met behulp van een digitale occlusie-analyse kunnen pulpitisachtige klachten verhelpen

door dr. Hans van Pelt

Tand- of kiespijn wordt vooral geassocieerd met een bacteriële infectie van de pulpa. Na endodontische behandeling blijft bij sommige patiënten de pijn echter aanhouden. Vaak dan pas wordt nagedacht over een andere oorzaak. Overbelasting blijkt nagenoeg dezelfde klachten te kunnen geven als een bacteriële infectie.

In deze lezing wordt verslag gedaan van een studie naar de behandeling van overbelasting bij patiënten met persisterende en onverklaarbare pulpitisklachten, na een endodontische behandeling uitgevoerd door een zeer ervaren endodontoloog. Hiervoor is gebruikgemaakt van een digitale occlusie-analyse waarmee overbelasting werd geanalyseerd, en op geleide hiervan werd de occlusale vormgeving hier en daar ‘afgestoft’. Uit deze studie blijkt dat een occlusale aanpassing op geleide van een digitale occlusie-analyse uitkomst kan bieden bij onbegrepen pijnklachten na een uitstekend uitgevoerde endodontische behandeling. Door deze techniek toe te passen in de diagnostische fase kunnen onnodige endodontische behandelingen wellicht voorkomen worden.

Leerdoelen:

De toegevoegde waarde kennen van een digitale occlusie-analyse.

Weten dat articulatiepapier en artishimstock niet geschikt zijn om drukverschillen mee op te sporen.

Weten dat front-hoektandgeleiding een rol kan spelen bij het ontstaan van pijnklachten in het molaargebied.

Kunnen uitleggen waarom pijnklachten niet verdwijnen ondanks een lege artis uitgevoerde endodontische behandeling.

Weten dat voor het opheffen van deze pijnklachten kleine correcties nodig zijn waarbij weinig tandweefsel hoeft te worden afgenomen.

Weten dat restauratieve behandelingen door hun occlusale vormgeving endodontische klachten kunnen geven.

16:45 – 17:00

Vragenronde en discussie

Uitwisseling van vragen, aanvullingen en ideeën.

17:00 >>

 

dhr. P. Wetselaar; dhr. E. Eggink; mw. F. San Giorgi; dhr. R. Hoogeveen; dhr. L. Berden; dhr. R. Cristescu; mw. J. Conde; dhr. H. van Pelt
150
Tandheelkunde
345,00
voor leden
Hoofdniveau
Endodontologie
Tijd08:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

 Nederlandse Vereniging voor Endodontologie
 (146) 
NVvE is de Nederlandse vereniging van Endodontologie. Aangesloten zijn onder andere tandartsen die als specialiteit endodontologie hebben.
Postbus 11067
3004 EB
ROTTERDAM
0102734132
Selecteer een bestand aub.