Opleidingen details GGD Hart voor Brabant jeugdgezondheidszorg

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basale reanimatie van baby’s en kinderen (ID nummer: 367244)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten31-10-2019 t/m 30-3-2021

Basale reanimatie van baby's en kinderen.

Ieder jaar gaan er kinderen dood door acute omstandigheden, terwijl dit door eenvoudig handelen voorkomen had kunnen worden. Wanneer een kind moet worden gereanimeerd, is het belangrijk dat u snel handelt en weet wat u moet doen. Het weten hoe een kind te reanimeren zal het verschil kunnen betekenen tussen leven en dood. De 3 uur durende training baby en kinderreanimatie geeft op een heldere en eenvoudige wijze inzicht in basale reanimatiehandelingen bij baby’s en kinderen. Daarnaast leert u ook gebruik te maken van de AED. Kennis van deze handelingen geven iedere hulpverlener een waardevolle basis om te kunnen handelen en hierdoor het leven van een kind te redden.

Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren: 

·         Hoe u een bewusteloos kind benadert.

·         Hoe u borstcompressies en beademingen uitvoert.

·         Hoe u een automatische externe defibrillator gebruikt.

·         Hoe u een bewusteloos kind dat ademt in stabiele zijligging plaatst. 

·         Hoe u een kind dat zich verslikt of dreigt te stikken helpt.

 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
Bestand 
Programma.docx257 KB
 
Tijd14:00 - 17:00
Locatie

Tijd18:00 - 21:00
Locatie

Tijd14:00 - 17:00
Locatie

Tijd18:00 - 21:00
Locatie

De 28 gemeenten in Brabant-Noord en Midden-Brabant hebben hiervoor een gemeenschappelijke gezondheidsdienst: de GGD Hart voor Brabant. Wij maken ons sterk voor een betere openbare gezondheidszorg voor de ruim 1 miljoen inwoners van ons werkgebied.
 

Pettelaarpark 10
5216 PD
's-Hertogenbosch
Postbus 3024
5003 DA
Tilburg
09004636443
Selecteer een bestand aub.