Opleidingen details Buvoo

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak (ID nummer: 367183)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
ELP herregistratie613-12-2019 t/m 12-6-2021

Behandelaars in zowel de reguliere GGZ als in de forensische sector
worden regelmatig geconfronteerd
met patiënten met trauma gerelateerde gevoelens van woede, wrok en/of wraak.
Effectieve behandeling van geinternalisereerde symptomen ten gevolge van een trauma,
zoals angst, schrikachtigheid, flashbacks en nachtmerries, is inmiddels ruim voorradig
(Imaginaire exposure, het standaard EMDR protocol, schrijfopdrachten, enz). Wanneer in
de therapie ook geexternalisereerde symptomen naar voren komen, zoals verhoogde
prikkelbaarheid, woedeaanvallen en/of voortdurende wraak-gedachten (woederuminatie),
staat de therapeut vaak met lege handen

Inhoud: In deze workshop wordt een EMDR-protocol gepresenteerd, wat een
veelbelovende behandeling biedt voor juist deze geexternalisereerde symptomen. In de
workshop wordt, na aandacht te hebben geschonken aan theoretische fundering en
plaatsbepaling van dit protocol, het protocol in fasen ingeoefend, zoveel mogelijk aan de
hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek en met gebruikmaking van
videomateriaal.
Samengevat komen de volgende aspecten in de workshop aan bod:
• Protocol ‘Woede, Wrok en Wraak’: theoretische basis, casusconceptualisatie en
behandelrichtlijnen.
• Het protocol als cognitief interweave binnen de reguliere EMDR-behandeling of
als opzichzelfstaande experiëntiële techniek.
• Bespreken van dilemma’s uit de praktijk aan de hand van zelf ingebrachte
casuïstiek
• Veiligheidsaspecten in de therapeutische relatie.
 

Doelstelling: de cursist is na afloop van de workshop in staat om het protocol adequaat
te indiceren en woede- en wraakproblematiek op maat te behandelen. De cursist weet
daarbij welke plaats het wraakprotocol in de gehele behandeling kan innemen.

uitsluitend academici
Workshop
 Verdiepend
10
16
ja
265 incl. btw
6
10
24
Geen toetsing
GZ-psycholoog zijn of psychiater en daarnaast minimaal de basiscursus EMDR te hebben voltooid
Hoofdniveau
Volwassenen
Ouderen
Tijd09:30 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
Locatie

Tijd09:30 - 17:00
Locatie

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
Locatie

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Buvoo: buro voor organisatie ondersteuning
Buvoo organiseert trainingen en workshops voor proffesionals in de gezondheidszorg.

de Loonwerker 16
5595 HJ
LEENDE
0402827768
Selecteer een bestand aub.