Opleidingen details Onderwijscentrum UMC Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Teach the Teachers III - de opleider als regisseur van de opleiding (ID nummer: 366883)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 21222-7-2019 t/m 21-7-2020

Teach the Teachers III

Module III van het TtT traject is bedoeld voor (plv.) opleiders die tenminste module I (de basis- en vervolgtraining) hebben gevolgd en bij voorkeur ook module II (Competentiegericht Opleiden: Begeleiden en Beoordelen van de individuele AIOS).
Deze 2-daagse training staat in het teken van de (plv.) opleider als “regisseur” van de opleiding:
Ongeveer de helft van de tijd wordt besteed aan het onderwerp plenaire werkvormen (zoals het ochtendrapport, journal club, refereren, casuïstiek bespreking), aan het cursorisch onderwijs en aan de implementatie van het opleiden voor het toepassen van Evidence Based Medicine in de praktijk van alle dag.
De modernisering en professionalisering van de opleiding worden belicht vanuit veranderkundig perspectief aan de aan de hand van casuïstiek uit de opleidingspraktijk (Hoe voer ik ....in? Hoe verkrijg ik draagvlak om....?). Eigen inbreng van casuïstiek door de deelnemers (bij voorkeur vooraf) wordt hogelijk op prijs gesteld.
Kwaliteitszorg komt aan bod in de context van de recente ontwikkelingen m.b.t. de financiering van de opleidingen uit het Opleidingsfonds en de gevolgen daar van voor de praktijk, onder meer het verwachte gebruik van kwaliteitsindicatoren bij het toekennen van subsidiegelden.
Tot slot maakt een workshop werving en selectie van AIOS voor een opleidingsplaats deel uit van het programma. 
 

(Meerdaagse) Nascholing
740
Digitaal inschrijfformulier via website www.umcutrecht.nl/opleidingen
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2DatumTijd
Teach the Teacher III630-06-202009:00 - 17:00
Teach the Teacher III601-07-202009:00 - 17:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2DatumTijd
Teach the Teacher III622-07-201909:00 - 17:00
Teach the Teacher III623-07-201909:00 - 17:00

Het UMC Utrecht biedt voor opleiders en plaatsvervangend opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht 3 Train de Trainers (“TdeT”) trainingen à twee dagen aan (“Utrechtse Leergang”). Deze trainingen volgen de inhoud van het document Naar een Raamplan en scholing voor opleiders medische vervolgopleidingen (Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 2005, vol.24, 72-77).

De Utrechtse Leergang is ontwikkeld in verband met de verplichte didactische scholing voor de opleidingsgroepen na het kaderbesluit van de MSRC in 2006. Bij toekenning van de opleidingen en visitaties speelt deelname aan deze cursussen een belangrijke rol.

De trainingsmodules I en II zijn al een of meerdere keren gegeven, de derde module is in ontwikkeling. Het zijn intensieve programma’s waarbij een groot deel gewijd ís aan het daadwerkelijk oefenen. De bedoeling is om de sessies zoveel als mogelijk interactief te laten zijn en om in een veilige en plezierige leeromgeving op didactisch gebied veel van elkaar te leren. Daardoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de ervaring van zowel de deelnemers als van de begeleiders van de training.

In TdeT I geven de trainers inzicht in de leerprocessen bij volwassenen op de gebieden van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Ook het creëren van een veilige en plezierige leeromgeving als een belangrijke voorwaarde is voor het geven van goed onderwijs en het geven én ontvangen van feedback krijgt de aandacht.

TdeT II staat in het teken van de grote lijn van de individuele professionele en persoonlijke ontwikkeling van de AIOS en de rol van de opleider daarbij, met aandacht voor de ontwikkeling van beroepsgerichte competenties en de beoordeling daarvan.

TdeT I moet als eerste worden gevolgd, de overige twee trainingen kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden.

Eén trainingsmodule bestaat uit twee dagen van 09.00 tot 17.00 uur. Voorafgaand aan de training wordt het programma met opdrachten opgestuurd.

TdeT I
Don. en Vrij. 20 en 21 sept. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist
Don. en Vrij. 8 en 9 nov. 2007 in Chalet Helenaheuvel, Doorn

TdeT II
Don. en Vrij. 13 en 14 dec. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist


Voor de opleiders en plaatsvervangende opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht zijn er vooralsnog geen kosten aan verbonden.

Universiteitsweg 98
3584 CG
Utrecht
Postbus 85500
3508 GA
Utrecht
088 755 34 51
Selecteer een bestand aub.