Opleidingen details Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Jaarlijks Congres - ACEs: nare jeugdervaringen - 2e editie (ID nummer: 366832)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners56-11-2019 t/m 5-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen56-11-2019 t/m 5-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO56-11-2019 t/m 5-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk56-11-2019 t/m 5-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden56-11-2019 t/m 5-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen56-11-2019 t/m 5-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker56-11-2019 t/m 5-11-2020

Kinderen zijn behalve kwetsbaar, óók veerkrachtig. We weten natuurlijk dat bepaalde situaties waarin kinderen opgroeien hun ontwikkeling kunnen schaden. Getuige zijn van huiselijk geweld of slachtoffer zijn van mishandeling bijvoorbeeld. Of ouders hebben die scheiden en elkaar naar het leven blijven staan. Of opgroeien met een verslaafde opvoeder. Door de veerkracht die kinderen bezitten, komen veel kinderen echter nog betrekkelijk goed uit zulke situaties.

Maar bij een aanzienlijk deel van de kinderen die iets vervelends meemaken, komt de ellende niet alleen. De nare gebeurtenissen stapelen zich bij hen op. Zij groeiden met meerdere, elkaar vaak versterkende, risicofactoren op. De prognose van deze kinderen is veel slechter dan van kinderen die maar met één enkele risicofactor opgroeiden, zo laat het beschikbare onderzoek naar Adverse Childhood Experiences zien.

Toxische stress, een verstoorde neuro-ontwikkeling en suïcidaliteit hangen samen met ACEs. Maar ook lifestyle problemen als roken en drinken, gezondheidsproblemen en vroegtijdig overlijden kunnen voortkomen uit een opeenstapeling van nare jeugdervaringen.

Op dit congres delen experts uit wetenschap en praktijk hun inzichten over dit onderwerp met de deelnemers.

Leerdoelen:

  • Herkenning van Adverse Childhood Experiences en overlevingsmechanismen
  • De rol van (toxische) stress bij negatieve jeugdervaringen
  • Ervaringsgerichte behandelmethodieken
  • Verstoorde neurologische ontwikkeling in relatie tot emoties en empathie
  • Sociale, emotionele en cognitieve beperkingen als gevolg van ACEs
  • Werken met mensen die (mede) door ACEs depressief of suïcidaal geworden zijn
  • Omgaan met lifestyle problematiek en risicogedrag als gevolg van ACEs
  • Adequaat omgaan met hulpvragers met een belaste jeugd en psychische ziekte, beperking of sociale problematiek
  • Vroeg overlijden van mensen als gevolg van de negatieve ervaringen in hun jeugd en hoe signalering en behandeling hier tijdig op af te stemmen
  • Behandeling van gevolgen van ACEs in de latere volwassenheid middels narratieve exposure therapie
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nee
 Cliëntondersteuners
 Gezinshuisouders
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Psychodiagnostisch Werkenden
 Sociaal Agogen
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.

De Mandel 2a
6227 CS
Maastricht
043-2057962
Selecteer een bestand aub.