Opleidingen details Elkerliek ziekenhuis

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

CASE (Curriculum Aantredend Specialisten Elkerliek ziekenhuis) (ID nummer: 366721)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 23617-9-2019 t/m 16-9-2020

CASE( Curriculum Aantredend Specialisten Elkerliek ziekenhuis) betreft een meerdaagse training voor specialisten die onlangs in het Elkerliek ziekenhuis zijn gaan werken.
Vanuit twee invalshoeken beoogt CASE een betere inbedding van de nieuwe specialist te bewerkstelligen. De training is geïnitieerd om kennis en kunde op het niet medische terrein van de aantredende specialist te vergroten en samenhang tussen specialisten onderling te stimuleren zodat dwarsverbanden in de organisatie kunnen ontstaan, met uiteindelijk als doel de arbeidssatisfactie te vergroten en de intredende specialisten te werven en te behouden.

Bij de inhoudelijke invulling van de programmaonderdelen geldt als eis dat de onderwerpen worden benaderd vanuit het perspectief van de medisch specialist en dat het niveau van het onderwijs goed aansluit bij de doelgroep.
Voorafgaand aan de start van een nieuwe CASE wordt er een startbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst maken de deelnemers kennis met elkaar en wordt informatie gegeven over het waarom en de toegevoegde waarde van CASE. Ook wordt aandacht besteed aan het belang van de aanwezigheid en inzet van de deelnemers. Organisatorische Eenheden (voorheen maatschappen) en vakgroepen dienen de deelnemers in de gelegenheid te stellen de training bij te wonen.

Er wordt uitgegaan van een groep van een tiental specialisten per curriculum.
De training wordt gegeven op een locatie buiten het ziekenhuis.
De coördinatie is in handen van een opleidingsadviseur van het Centrum Opleiden & Ontwikkelen met ondersteuning van een assistent Opleiden. De opleidingsadviseur is tijdens elke bijeenkomst een gedeelte aanwezig enerzijds om te zorgen dat een en ander goed verloopt, anderzijds om het groepsproces te volgen en te volgen hoe de cursus ervaren wordt. De deelnemers vullen na elke bijeenkomst een evaluatieformulier in.
De curriculum commissie komt jaarlijks bij elkaar. De commissie bestaat uit de voorzitter van de Raad van Bestuur, de voorzitter van de Medische Staf, drie specialisten waarvan een oud deelnemer en de opleidingsadviseur die coördinator van CASE is.
Jaarlijks wordt er een evaluatie gemaakt waarin de inhoud aan de hand van de evaluaties van de deelnemers wordt beschreven, de aanwezigheid, het financiële verslag en punten ter verbetering.
Jaarlijks kan de inhoud van het curriculum aangepast worden wanneer blijkt dat het programma niet meer voldoet, of als er onder invloed van de veranderingen in de maatschappelijke context van het ziekenhuis nieuwe onderwerpen komen die van belang zijn.
Naast de ontwikkeling van het programma heeft de curriculumcommissie als doel het traject kritisch te volgen, te evalueren en zo nodig bij te sturen.
 Het Elkerliek ziekenhuis heeft veel ervaring opgedaan met deze vorm van introductie voor de aantredende specialisten.
In 2002 is gestart met het initiatief van CASE en ondertussen hebben 13 groepen van een tiental specialisten het CASE curriculum de afgelopen jaren gevolgd. De deelnemers zijn erg enthousiast en de waardering is hoog.
De dubbele doelstelling wordt gehaald.

(Meerdaagse) Nascholing
 
00
RVB betaald de training. Specialisten/ vakgroep investeert de tijd.
LocatieAarle-Rixtel (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2DatumTijd
Waardegedreven zorg 617-09-20199:00 - 17:00
Ledierschap en verantwoordelijkheid609-10-20199:00 - 17:00
Ondersteunende processen en ketenzorg607-11-20199:00 - 17:00
Patientwaarde centraal 610-12-201909:00 - 17:00
Toekomst van de zorg 608-01-202009:00 - 17:00
Krachtenveld Patient-arts en afronding rode draad614-05-202009:00 - 17:00

algemeen ziekenhuis

Wesselmanlaan 25
5700 AB
Helmond
Postbus 98
5700 AB
Helmond
0492-595555
Selecteer een bestand aub.