Opleidingen details Q3

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training IFMS auditoren (ID nummer: 366717)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2122-9-2019 t/m 1-9-2020

Training IFMS auditoren

IFMS is inmiddels breed geaccepteerd om de professionele ontwikkeling van de medisch specialist te ondersteunen. Hierbij worden gegevens verzameld middels de zogenaamde 360 graden feedback methodiek en wordt deze feedback vervolgens besproken. Uit onderzoek is bekend dat de kwaliteit van dit reflectiegesprek van groot belang is. Het spreekt voor zich dat de kennis en vaardigheden van de auditor hiervoor mede bepalend zijn. Doel van het gesprek is om de medisch specialist te laten reflecteren en concrete doelstellingen te formuleren waarmee hij/zij aan de slag gaat. Deze training besteedt aandacht aan de tools die nodig zijn om een effectief reflectiegesprek te kunnen voeren. 

Leerdoelen

- inzicht krijgen in kader waarin IFMS is ingebed

- in staat zijn om een feedback rapport goed te duiden

- in staat zijn om de juiste setting te creeeren waarbinnen de auditee gestimuleerd wordt te reflecteren

- gebruik kunnen maken van diverse constructieve interventies

- in staat zijn de auditee te stimuleren tot 'change-talk'

- zorgdragen voor concrete actiepunten van de auditee binnen een digitaal portfolio

- op basis van intervisie zelf kunnen reflecteren op eigen kennis en vaardigheden als auditor

(Meerdaagse) Nascholing
0
afhankelijk van de groepsgrootte
Tijd09:00 - 18:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenRadioloog

Tijd09:00 - 18:00
LocatieBilthoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenAuditorentraining

Tijd16:00 - 20:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDiak

Tijd16:00 - 21:00
LocatieGeldrop (NL) (Toon kaart)

Wij houden ons bij Q3 maar met één onderwerp bezig: de (groeps)ontwikkeling van medisch specialisten.  Alles wat wij doen is erop gericht om de medisch specialist te ondersteunen in zijn of haar professionele en persoonlijke ontwikkeling. Dat doen we door middel van gespreksleiding, coaching en advisering. Ook beschikken we over hoogwaardige software die hierbij ondersteunend is. Verder doen we (wetenschappelijk) onderzoek naar de vraag: wat is er voor nodig om groepen medisch specialisten succesvol te laten zijn?

Onze activiteiten bestaan uit het adviseren, trainen en belegeiden van Medisch Staf Besturen, kwaliteitscommissies (gericht op programmatisch evalueren van functioneren), individuele maatschappen / vakgroepen en interdisciplinaire teams. 

Onze aanpak kenmerkt zich onder andere door een nauwe samenwerking met medisch specialisten, zowel bij de ontwikkeling van dienstverlening als bij de opzet van trainingen of reflectiegsprekken. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat onze dienstverlening optimaal aan blijft sluiten bij de behoeften vanuit de praktijk. Tevens zijn de door ons ontwikkelde methodieken en interventies stevig wetenschappelijk geworteld.  

 

Utopialaan 36
5236CE
Den Bosch
Postbus 24
5201 AA
Den Bosch
073-615 99 41
Selecteer een bestand aub.