Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Behandelprogramma Pas op de Grens (ID nummer: 366691)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen1812-11-2019 t/m 11-11-2020

Pas op de grens is bedoeld voor mannen van 18 jaar en ouder met een licht verstandelijke beperking (LVB: IQ-score tussen de 60 en 85 in combinatie met een verminderd sociaal aanpassingsvermogen) die seksueel grensoverschrijdend gedrag (SG-gedrag) vertonen of hebben vertoond. Het gaat om cliënten met een matig of hoog recidiverisico. Pas op de grens heeft als doel om seksueel grensoverschrijdend gedrag in het heden te stoppen en om de kans op recidive in de toekomst te reduceren.

Wat leer je?

Je verkrijgt kennis over het gebruikte verklarings- en veranderingsmodel.

Je kunt de werkzame elementen van Pas op de grens toepassen.

Je krijgt inzicht in de verschillende thema’s van de modules.

Je leert diverse (ervaringsgerichte) oefeningen uit het programma toe te passen.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Justitiële VerpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
SPVVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
15
15
ja
875
18
toetsing en evaluatie
Cedeo
CRKBO
basiskennis cgt vereist
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.