Opleidingen details De Tijdstroom uitgeverij

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Masterclass ’’De essentie van leiderschap in de psychiatrie’’ (ID nummer: 366552)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Bij- en nascholing731-10-2019 t/m 30-10-2020

Beknopte omschrijving 

Tijdens deze masterclass komen dilemma's en problemen aan bod die psychiaters herkennen uit hun dagelijkse praktijk. Er wordt ingegaan op de verschillende rollen van een psychiater – zoals behandelaar, collega, coach, adviseur, netwerker en onderhandelaar – en de noodzaak om continu te wisselen van rol naar gelang de context. Er is veel ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek. De nadruk ligt op het ontwikkelen van vaardigheden, waarbij de klinische praktijk van de deelnemende psychiater als vertrekpunt dient.

Deelnemers krijgen verschillende onderwijsvormen aangeboden – opdrachten, presentaties, workshops, rollenspelen – met de inzet van een professionele acteur om tot een optimaal leerrendement te komen. Ook is er veel ruimte voor het oefenen van vaardigheden in kleine groepen. 

Leerdoelen 

vergaderen:

 • kent de psychiater de randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om effectief en efficiënt te kunnen vergaderen (vergaderregels en besluitvormingsprocedures).
 • kan hij het (werk)overleg systematisch structureren waardoor er een open en veilige communicatie ontstaat tussen de psychiater, zijn leidinggevende, naaste collega’s en netwerkpartners waardoor hij ervoor zorgt dat iedereen betrokken is en zich verantwoordelijk voelt.
 • heeft hij geoefend met een klassiek voorzittersschema waardoor hij in staat is de vergadering in alle omstandigheden (o.a. lastig vergadergedrag zoals met zwijgers of uitweiders) op een effectieve manier naar een goed einde te leiden.
 • weet hij als voorzitter welke accenten hij moet leggen in verschillende gremia (multidisciplinaire bespreking, stafoverleg, ochtendrapport, teamoverleg, netwerkoverleg met externe partijen, onderwijsbesprekingen).

constructief feedback geven en ontvangen:

 • kan hij gevraagd en ongevraagd op een respectvolle wijze feedback geven.
 • kan hij het ontvangen van feedback opvatten als een vorm van waardering en als een kans op verbetering en groei.
 • kan hij de verkregen feedback omzetten naar inzicht in eigen gedrag en dat van anderen.
 • is hij door de verkregen feedback in staat constructieve relaties op te bouwen.

onderhandelen:

 • maakt hij kennis met de bekende Harvard methode van principieel onderhandelen en kan hij de verschillende fases van een onderhandelproces onderscheiden.
 • heeft hij met zijn onderhandelingspartner elkaars perspectieven scherp in de gaten en kan hij toewerken naar een win-win situatie.
 • weet hij wat zijn ondergrens is, want daar houdt onderhandelen op.

(in)formeel leidinggeven:

 • kan hij per taak het competentieniveau van zijn collega’s en medewerkers inschatten waardoor hij de medewerker optimaal kan ondersteunen (situationeel leidinggeven).
 • afhankelijk van het competentieniveau van de medewerkers kan de psychiater zijn stijl van leidinggeven flexibel aanpassen en sturing aanbrengen, overtuigen, overleggen en delegeren.
 • heeft hij geleerd wat zijn eigen sterke en zwakke kanten (van leidinggeven) zijn, en heeft hij opties aangereikt gekregen hoe hij aan zijn minder sterke kanten kan werken.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
uitsluitend academici
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
15
35
1195,- (bedrag inclusief 21% btw, parkeren, ontbijt, lunch, diner, cursusmateriaal en een hotelovernachting)
12
Geen toetsing, wel evaluatie
ja
n.v.t.
Type cursus/nascholing (1 jaar) tarief €185,- (excl. BTW)
 Ja
LocatieNunspeet (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Bij- en nascholingAantal urenDatumTijd
Effectief en efficiënt vergaderen en voorzitten, leiderschap anno 2020, constructief feedback geven en ontvangen, leiderschapsdilemma's in de zorg3602-07-20209:30 - 19:30
Onderhandelen en de kunst van het beïnvloeden, (in)formeel leiding geven aan een team, persoonlijk ontwikkelplan en 'take-home-messages'4603-07-20208:30 - 17:00

LocatieDen Dolder (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Bij- en nascholingAantal urenDatumTijd
Effectief en efficiënt vergaderen en voorzitten, leiderschap anno 2020, constructief feedback geven en ontvangen, leiderschapsdilemma's in de zorg3619-03-20209:00 - 21:00
Onderhandelen en de kunst van het beïnvloeden, (in)formeel leiding geven aan een team, persoonlijk ontwikkelplan en 'take-home-messages'4620-03-20209:00 - 17:00

LocatieDen Dolder (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Bij- en nascholingAantal urenDatumTijd
Effectief en efficiënt vergaderen en voorzitten, leiderschap anno 2020, constructief feedback geven en ontvangen, leiderschapsdilemma's in de zorg3631-10-20199:30 - 18:00
Onderhandelen en de kunst van het beïnvloeden, (in)formeel leiding geven aan een team, persoonlijk ontwikkelplan en 'take-home-messages'4601-11-20198:00 - 17:00

De Tijdstroom Uitgeverij is gespecialiseerd in vakpublicaties op het gebied van de geneeskunde en de ggz.

Vondellaan 150
3521 GH
Utrecht
Postbus 775
3500AT
Utrecht
030-2364450
Selecteer een bestand aub.