Opleidingen details RINO Zuid

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Hoogbegaafdheid: Signalering en diagnostiek (ID nummer: 366361)
Cursus afgewezen!
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal

De leergang (H)erkennen & behandelen van Cognitief Potentieel Talent in de praktijk is georganiseerd om de kennis over hoogbegaafdheid te vergroten. Creativiteit, hoge intelligentie en motivatie worden als belangrijke factoren gezien in het potentieel van hoogbegaafdheid. Vaak voelen cliënten zich niet begrepen en ontstaan er kleine trauma’s die niet herkend worden. Na deze leergang is de deelnemer in staat hoogbegaafdheid te (h)erkennen, heeft kennis van de (multidisciplinaire) behandelmethoden en is in staat de bijkomende problematiek te behandelen binnen eigen professionele grenzen.

Kinderen, jongeren en studenten met een heel krachtig cognitief intelligentiepotentieel staan samen met hun brede context (thuis, school, Peers, virtueel) centraal. Volwassenen worden niet vergeten en steeds kort besproken. Vanuit een multidisciplinaire aanpak worden diagnostiek en behandeling op een interactieve manier besproken.

Deze module is onderdeel en heeft tot doel: 1. Inventariseren wat de ervaring is met hoogbegaafdheid, hoe kijken deelnemers hier tegenaan. 2. Het kunnen signaleren van een hoge cognitieve intelligentie, creativiteit, sensitiviteit en motivatie. Het kunnen diagnosticeren van een hoge cognitieve intelligentie of potentieel en een adequate minitheorie kunnen formuleren van een hoogbegaafde. Het herkennen van mogelijke psychologische kwetsuren.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
LV POH-GGZLandelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
(Meerdaagse) Nascholing
270
Hoofdniveau
Kinder –en Jeugdpsychiatrie
Psychotherapie en Psychiatrie
Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenModule 1 van leergang hoogbegaafheid

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
0858902200
Selecteer een bestand aub.