Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking (ID nummer: 366336)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie3020-1-2020 t/m 19-1-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 1020-1-2020 t/m 19-1-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek2020-1-2020 t/m 19-1-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie2020-1-2020 t/m 19-1-2023

Het stellen van de diagnose dementie bij mensen met een verstandelijke beperking is niet eenvoudig. Het gaat om een complexe en multidisciplinaire onderzoeksvraag, zeker bij mensen die functioneren op (zeer) laag verstandelijk niveau. Hiervoor is onder meer kennis vereist van de risicofactoren die tot een dementieproces kunnen leiden, maar ook klinische elementen van dementie.

In deze cursus wordt je meegenomen in het psychodiagnostisch proces waarbij we de landelijke richtlijnen ‘Dementie in beeld’ en ‘Handreiking diagnostiek van dementie’ (op dit moment in herontwikkeling) volgen.

In deze cursus doe je kennis op over het dementiesyndroom en ontwikkel je je expertise voor de diagnostiek. Hoewel de nadruk ligt op psychodiagnostiek, krijg je ook inzicht in bijkomende psychische en gedragsproblemen en worden er handvatten geboden voor mediatieve begeleiding/behandeling.

  • kenmerken en oorzaken van het dementiesyndroom bij mensen met een verstandelijke beperking
  • diagnostiek van dementie op basis van de landelijke richtlijnen
  • bijkomende psychiatrische problematiek
  • mogelijkheden in begeleiding

 

Na afloop van deze cursus:

  • heb je meer inzicht in het dementiesyndroom, het vóórkomen bij mensen met een verstandelijke beperking en mogelijke oorzaken ervan
  • heb je inzicht en vaardigheden voor de diagnostiek op basis van de landelijke richtlijnen voor het vaststellen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
  • heb je ervaring kunnen opgedaan met het toepassen van deze richtlijnen in uw eigen praktijksetting
  • heb je kennis van bijkomende psychische problematiek en mogelijkheden voor begeleiding en behandeling

Voor uitgebreide info: https://pao.nl/cursus-dementie-bij-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIPPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Register Psychodiagnostisch WerkendenRegisterplein
1 2
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
8
20
ja
1725
30
toetsing en evaluatie
Academisch geschoolde psychologen en pedagogen, werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Per cursusgroep mag een beperkt aantal HBO-ers, basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij samenwerking, supervisie en intervisie georganiseerd hebben met academisch geschoolde psychologen/orthopedagogen en zij daarnaast een vergelijkbaar niveau hebben wat betreft kennis en vaardigheden in het werken met mensen met dementie met een verstandelijke beperking.
Dit altijd in overleg met de docenten die vóór de cursus beoordelen of de HBO-er of basispsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieIncompany (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.