Opleidingen details Forensische Psychiatrie (GGZ Drenthe)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Gevangen in ontembaar verlangen: patronen van verslaving die leiden tot delictgedrag (ID nummer: 366329)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten123-10-2019 t/m 2-10-2020

Dit symposium gaat over diverse patronen van verslavend gedrag in relatie tot grensoverschrijdend gedrag. Daarbij is er aandacht voor epidemiologie, neurobiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan verschillende typen verslavingsgedrag, verschillen en overeenkomsten tussen verschillende typen verslavingsproblematiek,  morele en ethische aspecten van verslaving in relatie tot toerekeningsvatbaarheid binnen het Nederlandse rechtssysteem en behandeling van complexe verslaving.

Leerdoelen:
1. Kennis hebben van de diverse patronen van verslavend gedrag die schade berokkenen aan patiënt en/of leiden tot delinquent gedrag.
2. Kennis hebben van actuele theorieën met betrekking tot verslavend gedrag en de samenhang begrijpen met gewelddadig of anderszins grensoverschrijdend gedrag. Kennis hebben van de samenhang met neurobiologische aspecten van verslaving.
3. Kennis hebben van het onderscheid tussen middelenverslaving en andere soorten verslavingen.
4. Kennis hebben van problemen in de interactie als gevolg van verslavingsgedrag  en de betekenis daarvan in de forensische behandeling.
5. Kennis hebben van filosofische en ethische aspecten m.b.t. de samenhang tussen verslavingsgedrag en de vrijheid van handelen
6. Kennis hebben van de betekenis van verslavingsgedrag voor de behandelrelatie (microniveau), voor het functioneren van behandelteams (mesoniveau) en voor het functioneren van een organisatie (macroniveau).
7. Kennis hebben van de plaats van verslavingsproblematiek bij een forensische doelgroep: wat zijn mogelijkheden voor behandeling, bestaan daarvoor specifieke interventies en is de GGZ voldoende toegerust op de behandeling van verslaafden?
8. Kennis nemen van morele en ethische aspecten: waar liggen grenzen? Wanneer is verslavingsgedrag te beschouwen als strafbaar en ethisch (on)toelaatbaar?
9. Kennis hebben van de relatie tussen verslavingsgedrag en (relationeel) geweld en de betekenis daarvan voor behandeling.
10. Kennismaking met het perspectief van een advocaat op patiënten waarbij verslaving een rol heeft gespeeld in hun delict.
 

Het volgen van deze bijscholing stelt behandelaren in staat kennis te nemen van recente ontwikkelingen op het gebied van gedrags- en middelenverslaving  in relatie tot forensische diagnostiek en behandeling en geeft een aanzet dit toe te passen en verder te gaan ontwikkelen in de eigen werksetting.

 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Congres of symposium
€ 295,-- voor 1 dagen en € 535,-- voor 2 dagen
LocatieZeegse (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Scholing verpleegkundig specialistenDatumTijd
Gevangen in ontembaar verlangen. Patronen van verslaving die leiden tot delictgedrag603-10-201909:25 - 17:30
Gevangen in ontembaar verlangen. Patronen van verslaving die leiden tot delictgedrag604-10-20199:00 - 17:00

De Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe in Assen bestaat uit een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) en de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (AFPN) met vestigingen in Assen, Emmen en Zwolle. De Forensische Psychiatrie heeft tot doel het realiseren van optimale forensisch-psychiatrische zorg, behandeling en preventie ten behoeve van patiënten die behandeling nodig hebben in een psychiatrische behandelsetting, gericht op beveiliging van patiënten en maatschappij. Het doel van de behandeling is een verantwoorde terugkeer in de samenleving mogelijk te maken. De FPK heeft verschillende zorgprogramma's voor patiënten met o.a. persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen en biedt daarnaast intensieve crisisopvang. De organisatie kent een nauwe samenwerking tussen research en behandeling.
Dennenweg 9
9404 LA
ASSEN
Postbus 30007
9400 RA
ASSEN
0592-334669
Selecteer een bestand aub.