Opleidingen details Accare Opleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie met een accent op werken met kinderen en jeugdigen Accare 2019-2020 (ID nummer: 366283)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie10012-9-2019 t/m 11-9-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 8012-9-2019 t/m 11-9-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek1012-9-2019 t/m 11-9-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie4812-9-2019 t/m 11-9-2022
K&J/OG opleiding - overige taken1012-9-2019 t/m 11-9-2022

Algemene Leerdoelen

Bij iedere cursusbijeenkomst worden heel specifiek de doelen met betrekking tot kennis, vaardigheden en attitude vermeld (zie programma/draaiboek per bijeenkomst, paragraaf 15).

Deze ‘doelen per bijeenkomst’ dienen uiteraard een goede concretisering/ operationalisering te vormen van de meer algemene (overkoepelende) doelstellingen van de (Basis- en) Vervolgcursus CGT. In het volgende draaiboek zal een en ander gerelateerd worden aan ondertussen gereedgekomen competentieprofiel. Vooralsnog geldt:

Einddoel/perspectief

Het uiteindelijke doel is dus dat de cursist aan het eind van de vervolgcursus in staat is om cognitieve gedragstherapieën naar behoren uit te kunnen voeren. Uiteraard speelt  de op dit moment gaande zijnde Supervisie een zeer grote rol bij het geoptimaliseerd bereiken van deze doelstelling. Om het einddoel binnen de horizon te krijgen, gelden voor onderhavige cursus de volgende algemene doelen met betrekking tot kennis, vaardigheden, en attitude.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
EMDR ConsultantEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR TrainerEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
18
18
ja
3495
104
toetsing en evaluatie
Het gevolgd hebben van een Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 17:00
LocatieAssen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAssen (NL) (Toon kaart)

Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Accare Opleidingen verzorgt bij- en nascholing op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie.

Groningerstraat 352
9402LT
Assen
Postbus 39
9400 AA
Assen
0646423429
Selecteer een bestand aub.