Opleidingen details RINO Zuid

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Hoogbegaafdheid: Behandeling (ID nummer: 366265)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie618-9-2019 t/m 17-9-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 0,518-9-2019 t/m 17-9-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek218-9-2019 t/m 17-9-2022
K&J/OG opleiding - overige taken0,518-9-2019 t/m 17-9-2022

De leergang (H)erkennen & behandelen van Cognitief Potentieel Talent in de praktijk is georganiseerd om de kennis over hoogbegaafdheid te vergroten. Creativiteit, hoge intelligentie en motivatie worden als belangrijke factoren gezien in het potentieel van hoogbegaafdheid. Vaak voelen cliënten zich niet begrepen en ontstaan er kleine trauma’s die niet herkend worden. Na deze leergang is de deelnemer in staat hoogbegaafdheid te (h)erkennen, heeft kennis van de (multidisciplinaire) behandelmethoden en is in staat de bijkomende problematiek te behandelen binnen eigen professionele grenzen.

Kinderen, jongeren en studenten met een heel krachtig cognitief intelligentiepotentieel staan samen met hun brede context (thuis, school, Peers, virtueel) centraal. Volwassenen worden niet vergeten en steeds kort besproken. Vanuit een multidisciplinaire aanpak worden diagnostiek en behandeling op een interactieve manier besproken.

Deze module is het tweede onderdeel van de leergang en heeft als doel: Kennis hebben verkregen over wat er nodig is aan attitude en interventies bij het behandelen van cliënten met een hoge cognitieve intelligentie.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
LV POH-GGZLandelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3
academici en HBO-ers
Cursus
 Verbredend
6
14
ja
270
6
Geen toetsing
GZ-Psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, psychiaters, Basis psychologen, SPV-ers, POH GGZ, medewerkers wijkteam, IB-ers.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenModule 2 van leergang hoogbegaafheid

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
0858902200
Selecteer een bestand aub.