Opleidingen details RINO Groep Utrecht
Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) (ID nummer: 366255)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie2010-9-2019 t/m 15-5-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

In de praktijk zien we regelmatig kinderen bij wie speltherapie onvoldoende effect lijkt te hebben. Deze kinderen lukt het niet om te komen tot (betekenisvol) spel of zij lijken zich te verliezen in spel. Spel kan dan nog niet gebruikt worden om emotionele problemen door te werken. Bij deze kinderen kan er sprake zijn van een probleem met mentaliseren. Mentaliseren, kunnen doen alsof en spel zijn bij kinderen nauw met elkaar verweven. Onder mentaliseren wordt verstaan het veelal onbewuste vermogen permanent in de interactie met een ander uit te gaan van het feit dat de ander, net als jezelf, een interne wereld heeft met gevoelens, gedachten en verlangens die verschilt van die van jou. Je kan betekenis geven aan het gedrag van anderen en aan dat van jezelf.

Bij kinderen uit zich dit ook in het kunnen fantaseren, symboliseren en creatief spel. Mentaliseren, kunnen doen alsof, en spel zijn bij kinderen nauw met elkaar verweven. Mentaliseren ontwikkelt zich in de affectieve relatie met een ouder of verzorger. Trauma’s bij de ouder of vroege traumatisering van het kind (zoals bijvoorbeeld bij emotionele verwaarlozing ) kan leiden tot een blokkade in dit proces. Problemen met mentaliseren liggen vaak aan de basis van allerlei gedrags- en emotionele problemen bij kinderen. Het is bekend dat problemen met mentaliseren zijn gerelateerd aan problemen in de aandachtsregulatie, de impulscontrole en de emotieregulatie (met name bij stress-gerelateerde gebeurtenissen). Binnen een mentaliseren bevorderende therapie wordt geprobeerd dit proces weer op gang te krijgen. Het kunnen mentaliseren ligt aan de basis van het aan kunnen gaan en onderhouden van (veilige) relaties; het vergroot de mogelijkheden van een kind om te profiteren van hulp en steun en vergroot daarmee de algemene veerkracht.

Bij mentaliseren bevorderderende therapie voor kinderen wordt tegelijkertijd therapie gegeven aan het kind en diens ouders. In de cursus wordt een dag besteed aan hoe mentaliserende ouderbegeleiding het proces van het kind bevordert en hoe het beter kunnen mentaliseren gegeneraliseerd kan worden in de thuissituatie.

Wat leer je?

Na deze cursus heb je een goed begrip van het concept mentaliseren, hoe dit zich ontwikkelt binnen een (veilige) hechtingsrelatie en de specifieke aspecten van mentaliseren bij latentiekinderen. Ook heb je zicht op de verschillende manieren waarop problemen met mentaliseren ontstaan en hoe je deze kunt herkennen tijdens de behandeling van kinderen. Daarnaast is er aandacht voor hoe het mentaliserend vermogen van ouders in kaart te brengen en hoe het mentaliserend vermogen van ouders te bevorderen. Verder wordt binnen de cursus gewerkt aan het ontwikkelen van een mentaliseren bevorderende therapeutische attitude waarbij er aandacht is voor de uitgangspunten van een mentaliseren bevorderende therapie bij kinderen.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Jeugdzorg pedagoogPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
NIP-Eerstelijnspsychologie NIPPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
1 2
(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
B1994 Template pe-online.docx11-6-2019 11:1016 KB
1075
incl. digitale literatuur en lunch, excl. boek (ongeveer € 60)
Hoofdniveau
Kinder –en Jeugdpsychiatrie
Tijd9:00 - 14:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 14:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 14:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 14:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50