Opleidingen details NVHVV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

CNE werkgroepen Vasculaire Zorg, Hartrevalidatie en Atriumfibrilleren (ID nummer: 366158)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten517-9-2019 t/m 16-9-2020

Tijdens de CNE kunnen de deelnemers kiezen uit twee programma's of een combinatie van de ochtend-/middagprogramma's:

CNE Hartrevalidatie/Atriumfibrilleren: Niet te hard/t van stapel lopen
De werkgroepen Atriumfibrilleren en Hartrevalidatie nodigen alle professionals van harte uit tot het bijwonen van deze gezamenlijke scholing “Niet te hard/t van stapel lopen”. Het is echter ook mogelijk het ochtend- of middagdeel van het parallelle programma van de werkgroep Vasculaire Zorg te volgen.

Er is een toenemende zorgvraag van patiënten over behandelmogelijkheden bij atriumfibrilleren. We gaan deze dag dieper in op de keuze voor een ablatie. We verdiepen ons in de succeskans van ablatie en voor welke patiënt dit mogelijk DE oplossing is, maar staan ook stil bij persoonlijke ervaringen van patiënten met paroxysmaal atriumfibrilleren.

Daarna gaan we in op de ontwikkelingen die er gaande zijn binnen de hartrevalidatie. Met  aandacht voor de Opticare-studie, waar men gekeken heeft hoe men een nieuwe leefstijl kan volhouden. De bewegingswetenschapper Nienke ter Hoeve zal ons hierover bijpraten.

Na de lunch verdiepen we ons in de sportadviezen voor patiënten met atriumfibrilleren. Om vermindering van klachten te bewerkstelligen en de succeskans voor een ablatie te vergroten zijn er in het land een groeiend aantal programma’s die aandacht aan deze (preventieve) vorm van revalideren schenkt. Hoe krijgen we onze hartpatiënt in beweging, want “zitten” is immers het “nieuwe roken”. 

Ten slotte kan ook aandacht voor voeding niet ontbreken voor en tijdens de revalidatie. Maar eenduidige voedingsadviezen zijn niet gemakkelijk te geven. Diverse diëten zijn bekend en spreken elkaar soms ook tegen. Wat is een fabel en wat  is een feit? Cardioloog Annemieke Janssen zal ons hierover informeren zodat we hierna beter in staat zijn de patiënten te adviseren.

Door verdieping in kennis en achtergronden is de deelnemer op de hoogte van behandelmogelijkheden bij atriumfibrilleren. We besteden aandacht aan geschiktheid voor een ablatie en ervaringen van patiënten bij de diverse behandelopties. De deelnemer is in staat om samen met de patiënt te onderzoeken welke lifestyle- interventies een bijdrage kunnen leveren in de behandeling van hartziekten, met name bij atriumfibrilleren. We krijgen handvatten hoe we de patiënt hierin kunnen coachen. Relevante wetenschappelijke studies met betrekking tot bewegen, voeding en ablatie kunnen na deze scholing geïnterpreteerd worden


CNE Vasculaire Zorg: CVRM in een nieuw jasje
De nieuwe multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement is dit jaar verschenen. Deze is tot stand gekomen door samenwerking tussen o.a. huisartsen, Verpleegkundig Specialisten, internisten en cardiologen en zal de komende jaren de screening, diagnostiek en behandeling van risicofactoren voor hart- en vaatziekten bepalen.

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (Kennisinstituut) adviseert en ondersteunt wetenschappelijke verenigingen bij de ontwikkeling van onder andere evidence-based richtlijnen. Evidence-based richtlijnen zijn de gouden standaard op het gebied van richtlijnen. Deze richtlijnen bestaan uit aanbevelingen gebaseerd op bewijs uit onderzoek, met daarbij de voorkeur en kennis van de arts en de patiënt meegewogen.

De herziening van de richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement is door de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geïnitieerd. Het Kennisinstituut en het NHG ondersteunde de werkgroep in het proces. Tijdens de eerste presentaties zal kort besproken hoe de werkgroep is samengesteld, hoe de herziening is aangepakt en hoe de aanbevelingen tot stand zijn gekomen.

Ten opzichte van de vorige richtlijn uit 2011 zijn er belangrijke wijzigingen zoals een nieuwe SCORE-risicotabel, een ander beleid bij patiënten met diabetes mellitus en lagere LDL-streefwaarden bij de hoogrisico patiënten. Aan de hand van verschillende ziektebeelden zal ingegaan worden op de inhoud van de richtlijn. Uw kennis over deze ziektebeelden wordt opgefrist en u hoort wat er met de nieuwe richtlijn verandert aan de behandeling.

Deze scholing heeft als doel het opfrissen van uw kennis en het bekend worden met de nieuwe richtlijn cardiovasculair risicomanagement.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Diabetes ZorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen
NVvPONederlandse vereniging van praktijkondersteuners
1 2 3
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Congres of symposium
60
Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen

Leonardo da Vincistraat 34
3822 EJ
Amersfoort
0648006094
Selecteer een bestand aub.