Opleidingen details Vereniging tegen de Kwakzalverij

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

LEVENSGEVAARLIJKE PSYCHOKWAKZALVERIJ (ID nummer: 366103)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 335-10-2019 t/m 4-10-2020

PROGRAMMA:

14:00 – 14:40 uur

Levensgevaarlijke psychokwakzalverij, casuïstiek 

Prof. dr. Michiel W. Hengeveld 

Emeritus-hoogleraar afdelingshoofd psychiatrie Erasmus MC Rotterdam

Abstract: Een bijzondere vorm van kwakzalverij is de psychokwakzalverij. Dit zijn de talloze niet-reguliere behandelingen die worden aangeboden door allerlei soorten ‘therapeuten’ voor mensen met psychische klachten of persoonlijkheidsproblemen. Meestal zijn deze ‘therapeuten’ geen BIG-geregistreerde psychologen of psychiaters (erg genoeg soms ook wel), maar mensen die zelf een psychiatrische stoornis hebben (gehad), die ze dan ‘burn-out’ noemen. Tijdens die crisis ondergaan ze een alternatieve behandeling of zien ze spontaan het licht. Daarna worden ze aanhanger van een alternatieve therapeut of ontwikkelen ze een eigen behandeling en verzamelen ze volgelingen. Dikwijls zullen het geen bedriegers zijn, maar mensen die er zelf in geloven. En ook al werken hun behandelingen niet, soms helpen ze wel. Bijvoorbeeld door het placebo-effect, regressie naar het gemiddelde of cyclisch beloop van veel klachten.

Maar lang niet altijd is deze psychokwakzalverij onschuldig. De laatste jaren is er een aantal meldingen gedaan bij Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) van dodelijke psychokwakzalverij. Ik bespreek deze casuïstiek, aangevuld met enkele andere voorbeelden van levensgevaarlijke psychokwakzalverij uit mijn eigen omgeving. Ik doe een poging tot rubricering van deze voorbeelden. De VtdK adviseert de melders, vaak nabestaanden, om zich te wenden tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Deze grijpt nooit in.

Leerdoel: na mijn presentatie is de deelnemer doordrongen van het gevaar van psychokwakzalverij voor de psychische gezondheid of zelfs het leven van kwetsbare psychiatrische patiënten.

CV: Michiel W. Hengeveld is emeritus-hoogleraar-afdelingshoofd psychiatrie bij het Erasmus Universitair Medisch Centrum. Hij is zelfstandig gevestigd psychiater en (mede)auteur van vele wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken, en schrijver of redacteur van vele psychiatrische vakboeken, o.a. het Leerboek psychiatrie (Utrecht: De Tijdstroom, 2016 en het Handboek psychiatrisch onderzoek (Amsterdam: De Tijdstroom/Boom, 2019). 

 

14:40 – 15:20 uur

De Inspectie (IGJ) blaft veel, maar bijt weinig voorspelbaar

Prof. mr. Joep Hubben, hoogleraar gezondheidsrecht em.  

Abstract: Met de recente herziening van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) is ook het tuchtrecht belangrijk gewijzigd. Het sanctie-arsenaal is uitgebreid. De IGJ krijgt meer bevoegdheden en kan een hulpverlener vanwege ernstig gedrag direct op non-actief stellen in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter.  Ingegaan wordt op de pro's en contra's van deze nieuwe, ingrijpende bevoegdheid. Daarbij komt ook aan de orde de wijze waarop de IGJ gebruik maakt van de reeds langer bestaande bevoegdheid tot het aanhangig maken van een tuchtzaak.

CV: Hoogleraar Gezondheidsrecht em.  en werkzaam als of counsel bij Nysingh Advocaten en Notarissen N.V. Vervulde eerder functies als inspecteur volksgezondheid, wetgevingsjurist Ministerie van Justitie, rechter in rechtbank en gerechtshof. Thans o.a. voorzitter tuchtcollege en voorzitter raad van toezicht Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg.

Leerdoel: inzicht in de taak en bevoegdheden die de Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) heeft in het kader van het wettelijk tuchtrecht. Ook wordt een beeld verkregen van de wijze waarop de IGJ van deze bevoegdheden gebruik maakt. 

15:20 – 15:40 uur Pauze

 

15:40 – 16:20 uur

3. Waarom de overheid ten onrechte bang is voor de (ir)rationaliteit van haar burgers.

Prof. dr. Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid Radboud Universiteit Nijmegen

Abstract: de keuze voor veel onzinnig veiligheidsbeleid wordt door politici en ambtenaren verdedigd door te wijzen op de irrationaliteit van de gewone Nederlander. In de media zien we ook vaak voorbeelden van dergelijke, in onze expert-ogen, irrationele meningen van geïnterviewde Nederlanders. Wie echter beter kijkt naar de invloed van vraagstelling en van onze eigen ‘we moeten de kat uit de boom redden mentaliteit’ ziet een heel andere nuchtere Nederlander opduiken.

Leerdoel: Na deze presentatie begrijpt men de keuzes die de overheid maakt op het gebied van veiligheidsbeleid.

CV: Prof. Dr. Ira Helsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen.  Hij is oorspronkelijk gepromoveerd als wiskundige, maar houdt zich sinds 1994 bezig met onderzoek naar rampenbestrijding, crisisbeheersing en fysieke veiligheid. Van 2006 tot en met 2011 was hij hoogleraar Crisisbeheersing en Fysieke veiligheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

16:20 – 17:00 uur 

Waarom verstandige mensen in gevaarlijke kwakzalverij geloven

Prof. dr. Johan Braeckman,Hoogleraar wijsbegeerte Universiteit Gent

Abstract:Het is voor vele wetenschappers en medici soms verbijsterend en onbegrijpelijk om vast te stellen dat ook hoopgeleide, verstandige medische experts in staat zijn om geloof te hechten aan de werkzaamheid van wat nochtans over het algemeen als kwakzalverij wordt beschouwd. Blijkbaar is een bepaald aantal artsen relatief makkelijk in staat om centrale principes betreffende rationeel denken en overvloedig bewezen wetenschappelijke inzichten overboord te gooien, ook als dat ten koste gaat van de gezondheid van hun patiënten. In deze lezing gaan we na wat de psychologische dynamiek is die dit kan verklaren. Er zijn meerdere reden, die elk een rol spelen, maar centraal is het inzicht dat verstandige mensen, in het bijzonder experts, beter in staat zijn om intelligente argumenten te bedenken om irrationele opvattingen te verdedigen. Zo redeneren ze zichzelf steeds dieper vast in cognitieve valkuilen. 

Leerdoel: Inzicht verwerven in de wijze waarop ook hoogopgeleiden en medische experts tot irrationele, onwetenschappelijke opvattingen komen. Inzicht in het besef dat iedereen in principe kwetsbaar is om in cognitieve valkuilen terecht te komen. Inzicht in de manier waarop men kan vermijden om irrationele, pseudowetenschappelijke opvattingen voor waar aan te nemen, zonder dat men negatief staat tegenover vernieuwende inzichten.

CV: Johan Braeckman is hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoek spitst zich toe op de studie van irrationalisme. Hij publiceerde meerdere boeken en artikelen in vakbladen, en hoorcolleges bij Home Academy.

17.00 - 17.30 Vraag&antwoord en discussie

(Mini)symposium
100
Gratis voor leden, studenten 10 Euro
Tijd14:00 - 17:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Vereniging ter bestrijding van kwakzalverij en evaluatie van alternatieve behandelmethoden.

Harmoniehof 65hs
1071 TD
Amsterdam
020-6739479
Selecteer een bestand aub.