Opleidingen details Hanzehogeschool Groningen HanzePro

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training basiskennis Licht Verstandelijk Beperkt (ID nummer: 366086)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliƫntondersteuners9,56-6-2019 t/m 5-6-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen9,56-6-2019 t/m 5-6-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk9,56-6-2019 t/m 5-6-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen9,56-6-2019 t/m 5-6-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker9,56-6-2019 t/m 5-6-2022

Inhoud van de training
Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) worden nogal eens overvraagd, omdat ze zichzelf aangeleerd hebben om zich goed te presenteren. Ze verbloemen daarbij knap dat ze iets niet begrijpen. Dat maakt het lastig om signalen van overvraging te herkennen. Het risico bestaat dan dat onvoldoende rekening wordt gehouden met hun beperkingen. De licht verstandelijke beperking van mensen wordt ook minder snel herkend doordat de beperking niet zichtbaar is (bijvoorbeeld bij mensen met het syndroom van Down is die herkenning er sneller).

De mensen met een LVB zijn vaak ‘street-wise’ of hebben al met zoveel hulpverleners te maken gehad, dat ze bepaalde woorden wel gebruiken maar de betekenis zelf niet altijd goed begrijpen.

Andersom kan ook: de beperkingen worden wel herkend en er wordt te veel rekening mee gehouden. Die mensen met een LVB worden dan te veel beschermd en niet genoeg uitgedaagd; ondervraagd. Dat gebeurt bijvoorbeeld als ze te simpele informatie aangeboden krijgen, zoals kinderachtige pictogrammen. Een onjuiste benadering van mensen met een LVB kan bij hen leiden tot frustratie. Het kan bij hen probleemgedrag veroorzaken of versterken.

De Basistraining LVB is bedoeld om een brede basiskennis over de doelgroep te krijgen.

Onderwerpen die centraal staan:
- beeld en kenmerken van de LVB doelgroep,
- contact maken met de LVB doelgroep,
- aansluiten bij de LVB doelgroep
- Effectief aan de slag met de LVB doelgroep.

Leeruitkomsten van de training

De professional kan beschrijven op welke punten de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling bij mensen met LVB anders verloopt en deze kennis toepassen op een concrete casus.

De professional begrijpt welke (gedrags-)problematiek in een casus aan de orde is en welke manieren van bejegening hieraan ten grondslag ligt en hoe de begeleiding vanuit effectieve interventies bij LVB-problematiek hierin van belang is.

De professional kan aan de hand van een casus vermoedens van een LVB onderkennen en krijgt handvatten hoe deze vermoedens te objectiveren om over- en ondervraging te voorkomen aan de hand van de SCreener voor Intelligentie en Licht verstandelijke beperking (SCIL).

 
Ja
 CliĆ«ntondersteuners
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenAlgemeenSchuldhulpverlening
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
Tijd9:00 - 12:30
LocatieGieten (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 17:00
LocatieBorger (NL) (Toon kaart)

LocatieGieten (NL) (Toon kaart)

HanzePro is de naam voor de dienstverlening van de Hanzehogeschool Groningen die mensen ondersteunt bij hun professionele ontwikkeling en bedrijven bij de (competentie-) ontwikkeling van hun medewerkers.

Zernikeplein 23
9747 AS
Groningen
Postbus 30030
9700 RM
Groningen
050-5955555
Selecteer een bestand aub.