Opleidingen details Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Symposium Dementie & Culturele Diversiteit (ID nummer: 366083)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 2214-11-2019 t/m 13-11-2020

Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. organiseert op 14 november 2019 een symposium over dementie en culturele diversiteit. Uitgangspunt van het symposium is een handreiking te bieden aan zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligers in de Haagse regio. Professionals en vrijwilligers worden geïnspireerd en gevoed met informatie om bij thuiswonende mensen met geheugenproblemen uit verschillende culturen dementie te signaleren en passende ondersteuning en begeleiding te organiseren en te bieden voor hen en hun mantelzorgers. Thema’s die tijdens het symposium aan bod komen zijn: 1)Eenzaamheid onder migranten ouderen met dementie, 2)Cultuursensitief communiceren en 3)waarden en wensen: dilemma’s bij dementie en culturele diversiteit. 

Centraal staan de volgende subdoelen: 

  • Agenderen en bewustwording creëren op het thema dementie en migranten;
  • Versterken van kennis en kunde op het gebied van eenzaamheid onder migranten ouderen met dementie;
  • Versterken van kennis en kunde op het gebied van cultuur sensitieve communicatie als je de patiënt en mantelzorger al tegenover je hebt;
  • Leren herkennen van- en omgaan met dilemma’s die men tegenkomt in de zorg en ondersteuning voor mensen met (een vermoeden) van dementie en hun mantelzorgers;
  • Deelnemers van praktische handvatten voorzien, met name hoe signalering te versterken;
  • Integrale aanpak. Verbinden van de nulde, 1e en 2e lijn op dementiezorg in de regio / matchmaking onder deelnemers. Hoe kunnen huisartsen, POH-ers en de rest van de keten beter samenwerken.

Door de opzet van het symposium met veel ruimte voor debat, inspiratie en netwerken, leren zorg- en hulpverleners (van nulde- en eerste lijn tot geriaters) elkaar beter kennen en kan men ervaringen en kennis uitwisselen. Daarnaast kijken we naar de toekomst en de vervolgstappen.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
DementieverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Geriatrie-GerontologieVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(Mini)symposium
75
Huisartsen en POH'ers werkzaam in achterstandswijken krijgen 25% van het inschrijfgeld vergoed door Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden (FHA).
Tijd16:30 - 21:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

De doelstelling van de Stichting is het bevorderen van de samenhang in de zorg in de Haagse regio. In het kader hiervan organiseert de Stichting regelmatig bijeenkomsten en symposia waarvoor accreditatie wordt aangevraagd.

Vrederustlaan 180
2543SW
Den Haag
070-7000077
Selecteer een bestand aub.