Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus Psychopathologie volwassenen (ID nummer: 366048)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliƫntondersteuners5713-9-2019 t/m 12-9-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen5713-9-2019 t/m 12-9-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk5713-9-2019 t/m 12-9-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden5713-9-2019 t/m 12-9-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen5713-9-2019 t/m 12-9-2022

Werk je in de ggz, maar heb je niet (genoeg) actuele kennis van psychopathologie? Deze basiscursus geeft je een helder overzicht van de belangrijkste psychiatrische stoornissen en de terminologie van vandaag. Je leert deze stoornissen herkennen en benoemen.

Voor alle disciplines binnen de ggz is gedegen en up-to-date kennis van psychopathologie een belangrijke vereiste. Niet alle ggz-werkers hebben hier echter een uitgebreide opleiding in gevolgd. Bij anderen is de kennis wel aanwezig, maar dient deze opgediept en geactualiseerd te worden. De huidige psychopathologische terminologie kan onwennig en ingewikkeld zijn. Deze basiscursus geeft een helder overzicht van de belangrijkste psychiatrische stoornissen.

Aan het einde van de cursus ben je in staat psychopathologische verschijnselen, toestandsbeelden en psychiatrische aandoeningen te herkennen en te benoemen.

Inhoud

  • Onderwerpen die aan bod komen:
  • Wat is psychopathologie en wat is diagnosticeren en classificeren?
  • Diverse psychiatrische stoornissen zoals: stemmingsstoornissen, angststoornissen, somatische symptoom stoornissen, eetstoornissen, psychotische stoornissen, middelenafhankelijkheid en -misbruik, ontwikkelingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen
  • Zelf ingebrachte casuïstiek door deelnemers

Verschillende werkvormen worden afgewisseld: de theoriebespreking vormt het hoofdaandeel in deze cursus. Het betreft vooral klassikale informatieoverdracht door de docent(en), anderzijds is er ook de mogelijkheid voor het uitwisselen van ervaringen van deelnemers en het bespreken en bediscussiëren van de gelezen literatuur en ingebrachte casuïstiek. Ook wordt videomateriaal gebruikt om klinische beelden te illustreren. Ook is er (beperkt) ruimte voor oefeningen in kleine groepjes.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
LV POH-GGZLandelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
Register CliƫntondersteunersRegisterplein
1 2
Nee
 CliĆ«ntondersteuners
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Psychodiagnostisch Werkenden
 Sociaal Agogen
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenBedrijfsgebondenBedrijfsmaatschappelijk Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.