Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Signaleren, diagnosticeren (m.b.v. DITS-LVB) en indiceren voor behandeling van trauma bij (L)VB en zwakbegaafdheid (ID nummer: 366033)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1230-10-2019 t/m 29-4-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 230-10-2019 t/m 29-4-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek1030-10-2019 t/m 29-4-2021

Het is bekend dat mensen met een (licht) verstandelijke beperking ((L)VB) een relatief groot risico lopen in hun leven geconfronteerd te worden met schokkende gebeurtenissen, zoals akelige medische onderzoeken of behandelingen, seksueel misbruik en geweld. Langdurige posttraumatische stressklachten kunnen daar het gevolg van zijn. Ook herhaaldelijke faal- en verlieservaringen kunnen hun sporen nalaten. We weten inmiddels ook dat een (L)VB een risicofactor is voor het ontwikkelen van trauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Desondanks blijven posttraumatische stressklachten bij jeugdigen en volwassenen met een (L)VB relatief vaak onopgemerkt. Emotionele problemen en gedragsproblemen worden helaas nog te vaak toegeschreven aan de (L)VB zelf. Het gevolg is dat de posttraumatische stressklachten onbehandeld blijven.

De afgelopen jaren is het Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren (DITS)-LVB ontwikkeld om de traumaklachten in kaart te brengen bij de doelgroep (Mevissen, 2018). De DITS-LVB is een voor de doelgroep gevalideerd instrument. Er is een kindversie, ouderversie en een versie voor volwassenen beschikbaar. Het interview is ook bruikbaar voor personen bij wie de communicatie om andere redenen moeizaam verloopt, zoals mensen met een autismespectrumstoornis.

In deze cursus leer je dit instrument op een betrouwbare wijze af te nemen.

Doel

  • Je leert bij te dragen aan het tijdig signaleren van symptomen van posttraumatische stressklachten bij kinderen en volwassenen met een (lichte, matige of ernstige) verstandelijke beperking.
  • Je leert hoe je de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS) kunt stellen met behulp van het instrument Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren - Licht Verstandelijke Beperking (DITS-LVB) (incl. scoring)
  • Je leert hoe je effecten van behandeling kunt meten m.b.v. de DITS-LVB.
  • Je leert de informatie uit de DITS-LVB in verslaglegging weer te geven.
  • Je leert de informatie uit de DITS-LVB te gebruiken als start van een behandeling.
  • Je leert bij te dragen aan het tijdig (laten) behandelen van posttraumatische stressklachten bij deze doelgroep.
  • Je raakt bekend met Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) en de toepassingsmogelijkheden hiervan bij deze doelgroep.
  • Je raakt bekend met Imaginaire Exposure (IE) en de toepassingsmogelijkheden hiervan bij deze doelgroep.
uitsluitend academici
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
12
14
ja
490
12
toetsing en evaluatie
NVT
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.