Opleidingen details Medilex BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Depressie bij kinderen en jongeren (ID nummer: 366030)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd524-9-2019 t/m 31-12-2020

Ruim vier op de tien jongeren kampen met psychische klachten als somberheid en angst. Onzekerheid voelen en piekeren is normaal voor jongeren, maar hoe weet en zorgt u dat piekeren niet verandert in depressief of zelfs suïcidaal gedrag?

Psychische klachten zijn voor kinderen en jongeren moeilijk bespreekbaar – ze willen geen aanstellers zijn of een aparte behandeling krijgen. Een aanzienlijk gedeelte van de piekeraars vervalt in een serieuze depressie. Onder jongeren is suïcide doodsoorzaak nummer één. Dat moet anders.

Hoe ontstaat een depressie bij jongeren? Hoe maakt u de somberheid bespreekbaar en welke interventies zijn toegespitst op jongeren?

Herken een depressie bij een jongere en weet welke handelingsmogelijkheden u heeft!

De belangrijkste trends, oorzaken en behandelmethoden worden afgewisseld met het eigen verhaal van een ervaringsdeskundige. Onder leiding van Robert Schoevers, hoogleraar en hoofd afdeling psychiatrie UMCG, komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

- Ontstaan van depressie bij kinderen en jongeren: een verhaal van kwetsbaarheid en
  omgevingsinvloeden

- Comorbiditeit bij depressie – relatie met angst- , ontwikkelings- en gedragsstoornissen

- Belang van geïntegreerde behandeling depressie en somatische aandoening

- Depressiezorg in de keten; hoe kunt u dit organiseren?

- Wanneer is medicatie behulpzaam of noodzakelijk en wat zijn de risico’s?

- De nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van depressieve jongeren

- Emotioneel bewustzijn: een onderschatte maar belangrijke rol in de ontwikkeling van
  emotieregulatie en depressieve symptomen

- Hoe werkt (online) suïcidepreventie bij 113?

- Depressie bij jeugdigen als voorspeller voor depressie in latere leven? - terugvalpreventie

Als u veel met jongeren werkt biedt deze dag handvatten voor het herkennen, erkennen en behandelen van een depressie.

Deze studiedag is ontwikkeld voor professionals in de jeugd(gezondheids)zorg en ggz, waaronder:

Jeugd- en kinderartsen, jeugdzorgwerkers 
Maatschappelijk werkers, sociaal agogen, geestelijk verzorgers
Systeemtherapeuten, vaktherapeuten, orthopedagogen
Psychiaters, psychologen, (kinder - en jeugd)psychologen
Praktijkondersteuners GGZ, verpleegkundigen specialisten GGZ
Alle overige geïnteresseerden
5,5
Nee
395
De prijs voor deze bijeenkomst is €395,- inclusief digitaal naslagwerk, hand-outs, koffie/thee en lunch en exclusief BTW.

1 OP 5 GRATIS Schrijft u zich gelijktijdig in met vijf personen uit één instelling en wordt de factuur naar één adres gestuurd, dan betaalt u slechts voor vier personen. De vijfde persoon komt dus gratis. Voor het gelijktijdig inschrijven van grotere groepen deelnemers maken wij graag aangepaste afspraken. Neem hiervoor contact op met Sharah Wisman.

SPECIAAL TARIEF Kunt u aantonen dat uw opleidingsbudget ontoereikend is voor deze bijeenkomst? Neem dan contact op met Sharah Wisman. Wij bieden een klein aantal deelnameplaatsen aan met 150 euro korting waar u mogelijk voor in aanmerking komt. Waarom? Omdat wij het belangrijk vinden dat de inhoud van onze studiedagen een breed scala aan professionals bereikt – ook met beperkte middelen voor nascholing.

STUDENTEN  Medilex stelt vijf plaatsen speciaal voor studenten beschikbaar. Een studentenplaats wordt aangeboden voor een gereduceerd tarief van € 75,- exclusief BTW (€90,75 inclusief BTW). Deze korting geldt alleen voor voltijdstudenten mbo, hbo of universiteit. Studenten die een post-hbo of postacademische opleiding volgen komen niet in aanmerking voor de korting. Op de congresdag wordt vertoon van het inschrijfbewijs van uw opleidingsinstituut gevraagd. Mits de bijeenkomst niet is uitverkocht wordt de inschrijving twee weken van te voren definitief bevestigd.
LET OP: De plaatsen voor studenten zijn uitverkocht!

*Let op! kortingen zijn niet te combineren, de hoogste korting gaat voor.
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd09:30 - 16:30
Locatie Amersfoort (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenverplaatste editie van 04-06 2020

Tijd09:30 - 16:30
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIs verplaatst naar 29-09-2020

Tijd9:30 - 16:30
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Medilex heeft meer dan 25 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen en cursussen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer.

Missie:
Medilex organiseert kennis om professionals beter hun dagelijkse werk te laten doen.

Visie:
Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers onze programma’s ervaren als direct toepasbaar, interactief en actueel. Medilex organiseert kennis – onafhankelijk, deskundig en met oprechte aandacht:

  • Onafhankelijk – onze programma’s worden onafhankelijk, in eigen beheer, samengesteld zonder sponsoring of in opdracht van derden. Thema’s worden van meerdere kanten belicht waardoor de deelnemer zich een objectief beeld kan vormen.

  • Deskundig – dankzij onze organisatorische én inhoudelijke deskundigheid ontwikkelen wij kwalitatief hoogwaardige programma's.

  • Oprechte aandacht – wij zijn betrokken en benaderen met oprechte aandacht deelnemers, sprekers en elkaar. 

Wij streven ernaar met behulp van de input van sprekers en deelnemers onze programma's voortdurend te verbeteren. 

 

De Dreef 2
3706 BR
Zeist
Postbus 289
3700 AG
Zeist
(030) 69 33 88 7
Selecteer een bestand aub.