Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cultuur georiƫnteerde Beknopte eclectische Psychotherapie PTSS (Co-BEPP) (ID nummer: 365988)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten2416-10-2019 t/m 15-10-2020

Inleiding

De Beknopte eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP) besteedt veel aandacht aan psycho-educatie voor cliënt en naasten, emoties verbonden aan het trauma, betekenisverlening en leren van het trauma en rituelen. Deze methode is daarom geschikt om aangepast te worden voor de behandeling van cliënten met een niet-westerse achtergrond. Dat betekent dat bij Co-BEPP er specifiek aandacht gegeven wordt aan obstakels in het contact, de communicatie, de benadering in de relatie en het toepassen van rituelen. Co-BEPP houdt rekening met de specifieke aspecten van de eigen cultuur van de cliënt, alsook met een ander denkkader ten aanzien van psychische problemen en het inroepen van hulp. Daarbij spelen taal en context een belangrijke rol.

De behandelmethode:

Co-BEPP is een geprotocolleerde behandelmethode van 10 tot 16 sessies. Frequentie en duur worden mede bepaald door de ernst en aard van de problematiek, wensen en verwachtingen, de therapierespons en soms belemmerende omstandigheden. Bij aanvang van de behandeling wordt dit in samenwerking met de cliënt besproken en vastgelegd in de vorm van een overeenkomst. De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt draagt bij aan het behandelproces. Het uitgangspunt is: samen beslissen. De methode wordt hoofdzakelijk benut voor de behandeling van PTSS, maar ook wanneer zeer ernstige trauma’s hulp bij de verwerking vragen, bijvoorbeeld bij traumatische rouw.

Bij deze cursus werken wij samen met CoTeam, Cultural Oriented Trauma Expertise Centre.

Doel

Na afloop van de cursus:

  • ken je de indicaties voor Co-BEPP
  • kun je cultuur georiënteerd de beknopte eclectische psychotherapie bij PTSS (Co-BEPP) toepassen
  • kun je cultuur georiënteerd het behandelprotocol van de BEPP uitvoeren in een behandeling van PTSS, traumagerelateerde problematiek en gestagneerde rouw
  • ben je bekend met de obstakels bij cultureel georiënteerde psycho-educatie
  • kun je betekenis (leren) geven vanuit verschillende culturele perspectieven, eigen waarde, verwachtingen en ambities
  • herken je gecompliceerde en gestagneerde rouw
  • herken je functionele en niet functionele coping bij vluchtelingen bij wie sprake is geweest van repressie en onderdrukking
  • kun je de invloed en betekenis van cultuur en bijgeloof op PTSS en traumagerelateerde psychose inschatten en begrijpen
  • kun je de invloed en betekenis van cultuur relateren aan trauma
  • kun je cultuur georiënteerd medicatietrouw stimuleren, met kennis van en begrip voor traditionele en niet-westerse geneeswijzen
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
1 2
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
1045
Tijd9:30 - 16:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.