Opleidingen details Cloos To You en De Bakermat Opleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Preventie Shaken Baby Syndroom (ID nummer: 365910)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(2019 Categorie A) Scholing Shaken Baby Syndroom3 
Scholing SBS (2016)3 
Scholing Shaken Baby Syndroom (2013)3 

Preventie Shaken baby Syndroom

Tijdens deze cursus leert de kraamverzorgende wat het shaken baby syndroom precies is.

Op deze avond komen er verschillende onderdelen aan de orde:

 1. Mogelijke ervaringen van de kraamverzorgende met dit onderwerp
 2. Oorzaken
 3. Gevolgen
 4. Het voorkomen
 5. Oefenen van gesprekstechnieken met behulp van trainingsacteur.

Tijdens deze cursus wordt aan de kraamverzorgende geleerd hoe zij moeten handelen, volgen de methode Preventie Shaken Baby Syndroom, zodat zij weten welke taak zij hebben binnen deze methode en volgens deze methode kunnen handelen.

De volgende onderwerpen worden in de cursus behandeld:

 • Wat Shaken Baby Syndroom is en de gevolgen ervan voor de baby op de korte en de lange termijn.
 • De risico’s die bij ouders kunnen leiden tot schudden, slaan en smoren.
 • Het normale huilgedrag van de baby en het verminderen van prikkels, met daarbij de aandacht voor wat je als ouder kunt doen om te voorkomen dat het jou overkomt.
 • Welk voorlichtingsmateriaal er is, onder andere een DVD en op welke wijze de kraamverzorgende dit in het gezin kan gebruiken.
 • Informatie over de verschillende rollen van de verschillende professionals die bij deze voorlichting over preventie van SBS betrokken zijn, zodat de kraamverzorgende weet aan welke professional zorgen overgedragen kunnen worden.
 • Bewustwording van het feit dat kraamverzorgende weten dat bij signalen van huiselijk geweld, de stappen van de meld code gevolgd moeten worden.

Tijdens deze training leren de kraamverzorgende hoe zij kan werken volgens de methode Preventie Shaken Baby. Deze methode bestaat uit een DVD en een toelichting om ouders te informeren over de risico’s van het schudden van de baby. De kraamverzorgende heeft deze film op de training gezien zodat zij de film kan introduceren en nabespreken met ouders. Gespreksvaardigheden worden weer opgehaald, geoefend en toegelicht door middel van korte simulaties waarbij de kraamverzorgende in gesprek gaat met de “ouder”.

Gespreksonderwerpen:

 • Risico’s van het schudden
 • Het normale huilgedrag en het verminderen van prikkels bij de baby.
 • De te nemen stappen als het huilen van een baby te veel wordt voor de ouders;
 • Het oefenen van gesprekstechnieken over dit onderwerp met de “kraamvrouw en haar partner”.

 

Leerdoelen:

 

De kraamverzorgende:

 • Is zich bewust van zijn taak in het voorlichten van ouders over het voorkomen van Shaken Baby Syndroom. (SBS)
 • Heeft respect en begrip voor ouders met een pasgeboren baby en is zich ervan bewust dat de meeste ouders die een eerste kind verwachten onvoorbereid zijn op het ouderschap / onvoldoende weten wat zij kunnen verwachten van ouderschap.
 • Kan de risico’s noemen die bij ouders kunnen leiden tot schudden, smoren en slaan.
 • Kan uitleggen wat het SBS is, wat er met een baby gebeurt als het geschud wordt en kan de korte en lange termijn gevolgen van het SBS noemen.
 • Kan vertellen wat normaal huilgedrag is en hoe prikkels gereduceerd kunnen worden.
 • Kan aangeven hoe en wanneer de film ‘Breekbaar, niet schudden’ het beste met ouders bekeken en nabesproken kan worden.
 • Kan de stappen noemen die ouders moeten nemen als het huilen van hun baby hen te veel wordt.
 • Kan de verschillende rollen van de verschillende professionals in de geboortezorg in de voorlichting over preventie SBS noemen.
 • Kan benoemen aan welke professional zorgen overgedragen kunnen worden.
 • Kan benoemen dat bij signalen van huiselijk geweld de stappen van de meldcode gevolgd moeten worden.

 

Na deze cursus:

De kraamverzorgende:

 1. Kan werken vol
 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
€ 50,00 per persoon
Hoofdniveau
Cliëntgerichtheid
Welbevinden en veiligheid
Vroegsignalering
Professionaliteit
Informatie en communicatie
Samenwerking Zorgketen
Tijd19:00 - 22:15
LocatieLeidschendam (NL) (Toon kaart)

Tijd19:00 - 22:15
LocatieLeidschendam (NL) (Toon kaart)

Cloos To You is een bedrijf dat nu 13 jaar bestaat en verschillende soorten opleidingen verzorgd door heel Nederland. De Bakermat Opleidingen bestaat nu 1 jaar.
Hier worden veel verschillende opleidingen gegeven:
Op het gebied van Eerste Hulp Verlening: EHBO voor Volwassenen en kinderen – BHV – Reanimatie voor volwassenen, kinderen en baby’s – Trainingen voor de BHV ploeg.
Op het gebied van de kraamzorg:
De branchegerichte opleiding tot kraamverzorgende via de VVT – cursus Vroegsignalering in kraamgezinnen – Acute verloskunde – Shaking Baby Syndroom – MIC en MIM.
Diversen gezondheidszorg:
Vroegsignalering in de ouderenzorg – Omgaan met ongewenst gedrag - Assertiviteitstrainingen
Daarnaast ontwikkel ik voor verschillende opleidingsinstituten opleidingstrajecten voor in-company
Trajecten voor de opleiding tot verpleegkundige, verzorgende en Helpende Zorg en Welzijn.
Bijscholingen voor LOTUS en kaderinstructeurs EHBO
Mijn lesactiviteiten bestaan uit het geven van bovenstaande opleidingen / cursussen / trainingen, het verzorgen van praktijkdagen/trainingen voor bovengenoemde opleidingen en korte trajecten zoals de cursus Medische basis kennis, Medisch technisch handelen en Assessorentraining.

Tijdens de cursus Vroegsignalering werk ik met een co – trainer, dat geeft mij de gelegenheid om als trainingsacteur met de deelnemers simulaties te doen. Zo kunnen zij in een veilige omgeving vaardigheden trainen.

 

Fahrenheitstraat 373
2561 DX
Den Haag
06-24758331
Selecteer een bestand aub.