Opleidingen details Cure & Care Development

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Seminar HSK ’Obsessief-compulsieve stoornissen en Conversiestoornissen’ (ID nummer: 365784)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3317-9-2019 t/m 16-9-2020

Deel 1 Obsessief-compulsieve stoornissen

De prevalentiecijfers voor de obsessief-compulsieve stoornis in de bevolking liggen tussen de 1.8% en 2.3%. Hoewel de obsessief-compulsieve stoornis relatief vaak voorkomt onder de bevolking worden deze patiënten slechts zelden naar de Specialistische GGZ doorverwezen. Obsessief-compulsieve stoornissen zijn ernstige stoornissen waarvoor al jarenlang evidencebased psychologische behandelingen beschikbaar zijn. Het gaat meestal om patiënten met een ernstige, complexe aandoening. Echter, patiënten met deze ernstige en invaliderende klachten worden vaak niet adequaat behandeld. Tijdens de workshop wordt aandacht besteed aan het herkennen van en de differentiaal diagnostiek van de obsessieve-compulsieve stoornis en worden de evidence-based psychologische behandelingen besproken en geïllustreerd.

Deel 2 Conversiestoornissen

Een conversiestoornis is een psychische stoornis waarbij de motorische of sensorische functies verstoord zijn. In de DSM-5 wordt de conversiestoornis aangeduid als functioneel neurologisch symptoomstoornis (FNSS) en valt onder de categorie van de somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen. De prevalentie van de stoornis in de bevolking liggen tussen de 0.01 en 0.03%. In 2017 is het protocol vernieuwd. In dit overzichtelijke behandelprotocol zijn er voor de diverse conversieklachten, waaronder spraakproblemen, aanvallen of convulsies en met anesthesie of sensibiliteitsverlies verschillende klacht specifieke behandelingen opgenomen. De behandeling bestaat uit hypnose en/of katalepsie-inductie en shapingtechnieken. Tijdens deze workshop maken de deelnemers kennis met de diverse behandeltechnieken door het tonen van dvd-fragmenten, een demonstratie en het zelf toepassen van de katalepsie-inductie.

(Mini)symposium
Bestand 
Flyer.pdf109 KB
0
De directie van HSK nodigt u van harte uit om gratis aan dit seminar deel te nemen!
Tijd17:00 - 21:15
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Cure & Care Development (CCD) biedt een breed scala aan hoogwaardige kennis, voor zowel zorgprofessionals als bedrijven en ZZP'ers

Als je zorg nodig hebt, hoop je de zorgverlener te treffen die jou goed kan helpen. Die jou behandelt op basis van de laatste inzichten in de zorg en evidence based behandelingen. CCD biedt gedegen opleidingen aan zorgprofessionals die hun vak meer dan serieus nemen en zich willen blijven ontwikkelen.

Onze kernwaarden zijn leidend in ons doen en laten: wij zijn verbindend, ontwikkelingsgericht en vinden passie in ons werk vanzelfsprekend.

Naast het aanbod van gedegen opleidingen van gerenommeerde docenten, vinden we het minstens zo belangrijk dat de deelnemers onze service als uitmuntend ervaren. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan en we blijven onszelf continu evalueren en waar mogelijk verbeteren.

Oude Oeverstraat 120, etage 3
6811 JZ
ARNHEM
Postbus 5466
6802 EL
ARNHEM
026 368 44 11
Selecteer een bestand aub.